Å være medlem i GOBB gir deg mange fordeler. Vi har ca 9 000 medlemmer, og vi blir stadig flere. Den viktigste medlems-fordelen er at du får forkjøpsrett til alle nye og brukte borettslagsboliger tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag, dvs. nærmere 4 000 boliger i Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land og på Hadeland. I tillegg kan du bruke forkjøspretten din i 22 andre boligbyggelag i Norge. Skal du bruke ansiennitet fra noen av disse, plikter du selv å gi megler og GOBB beskjed om dette.Liste over boligbyggelagene som er med i ordningen  kan du se HER.

Desto tidligere du blir medlem, desto lengre frem kommer du i køen når du skal kjøpe bolig. Å ha lengst mulig ansiennitet er også viktig når du skal bruke forkjøpsretten din.

GOBB har også fremforhandlet er rekke medlemsfordeler hos lokale samarbeidspartnere. I tillegg kommer sentrale medlemsfordeler fremforhandlet for oss gjennom Norske Boligbyggelag, Norges 4. største medlemsorganisasjon med 1 million medlemmer.

iStock-627279764.jpg

Overføring av medlemskap

Et medlemskap i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag kan overføres til nærmeste familie f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc. Nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring får du ved å henvende deg til oss! Merk at du ikke kan overføre et medlemskap som er knyttet til en andel. Og at privatpersoner bare kan eie ett medlemskap i boligbyggelaget.

Overføring av medlemsskapet er kostnadsfritt, men evt. skyldig kontingent må være betalt før overføring.

Det er også verdt å notere seg at dersom du har et medlemskap med lang ansiennitet, og vil overføre til barn/ungdom, kan de ikke overta lenger ansiennitet enn egen levetid.