Hvem skal få GOBB-prisen?

GOBB spiller en viktig rolle i sitt område, spesielt innenfor boligutvikling, men også generelt innenfor viktige samfunnsoppgaver. Vi har i mange år gitt gaver til forskjellige typer organisasjoner og på den måten tatt et samfunnsansvar

I 2014 innførte vi et eget fond der vi hvert år avsetter penger til gode formål. Denne «GOBB-prisen» er på 50 000 kroner hvert år og pengene deles ut på GOBB sin generalforsamling. Følgende institusjoner/foreninger har fått midler fra dette fondet: Monsterbedriften Gjøvik, Røde Kors, Kampen, Sirius Øst, PULS, Biri IL, Vind IL, Vardal IF, Gjøvik  Gårds Venneforening, Fastlands Venner og Hunndalsforum. 

Skjermbilde3.JPG

 

Hvem som skal få prisen i år er opp til DEG!

Vi inviterer alle medlemmer av GOBB til å komme med forslag til organisasjoner, foreninger etc som dere mener fortjener støtte fra GOBB sitt fond for samfunnsansvar.

Styret i GOBB vil så plukke ut kandidater som vil bli presentert på GOBB sin generalforsamling på Gjøvik Gård 7. junio. Her vil det bli muligheter for diskusjon og innlegg og til slutt en avstemming over hvem som skal få vårt bidrag for 2018. Vi håper våre medlemmer engasjerer seg i dette og imøteser mange flotte forslag.

Send ditt forslag med begrunnelse i skjemaet under eller på epost til: gobb@gobb.no senest 14 mai.