Lag insektsvennlig hage

Vi har mange miljøutfordringer i dagens samfunn og ikke minst med tanke på de som kommer etter oss så bør vi gjøre det vi kan for at de skal få vokse opp i et sunt miljø. Har du tenkt på at din egen hage eller borettslagets fellesområder enkelt kan bidra til et bedre miljø?

Det er en kjent sak at artsmangfoldet av insekter, planter og fugler er truet. Stadig større arealer med naturlig vegetasjon forsvinner og det går utover dette mangfoldet. Her er noen enkle tips for hva som kan gjøres i hagen eller fellesområdet og som ikke krever mye innsats , men som betyr mye for miljøet og artsmangfoldet:

  1. La gresset vokse på f eks en del av grøntområdet eller i en skråning, grøftekant eller lignende. La det være en naturlig eng der insektene liker seg og finner mat gjennom hele sommeren. Flytt gjerne noen markblomster dit eller la de som er der få vokse i fred.

  2. Plant trær som insektene liker, f eks selje, rogn, hyll eller bjørk. Om dere har trær til sjenanse så er ikke hugging alltid det eneste alternativet. Kanskje det er nok å “kutte” det litt slik at insektene fortsatt har treet å leve i.

  3. Hvis dere har blomsterkasser, enten i egen hage eller som en del av fellesområdet, så beplant disse med varierte vekster med ulike blomstringstidspunkt. Det finnes også egne insektshotell som er både populære og pene å se på.

Klikk deg inn på denne linken HER så kan du få enda flere tips til en miljøvennlig hage.

humle.JPG