Hva er et borettslag? Borettslaget er et eget selskap som eies av andelseierne. Borettslagets eiendom består av bygninger med boliger og fellesanlegg, samt uteområder. Både blokker, rekkehus, småhus og kombinasjoner av disse kan organiseres som borettslag. Vedlikehold Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold, også utskifting av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er normalt borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for at tak, fasader, fellesanlegg og uteområder holdes i god stand. Felleskostnader Dine månedlige innbetalinger til borettslaget kalles felleskostnader. Dette dekker renter og lån på borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel, kommunale avgifter og vedlikehold utvendig. Borettslaget er med i Sikringsfondet som gjør at eventuelle tap ved at noen ikke betaler felleskostnader dekkes av et fond. Vi hjelper deg å bo trygt og godt! Det er vår visjon. Det er dette vi forsøker å gjøre hver dag, hele året. Alle har krav på trygghet i sitt eget hjem og vi kan og skal bidra på mange områder for at nettopp ditt hjem skal være trygt og godt å bo i !

  • Selskap eid av andelseierne
  • Forvalter – Boliger, fellesanlegg og uteområder
  • Ansvarlig for ytre vedlikehold
  • Med i Sikringsfondet
iStock-620965024.jpg