Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB)  behandler forsikringssaker fra borettslagene.

Alle skader som oppstår på eiendom som følge av brann, vannlekkasjereller tyveri/hærverk, skal rapporteres til Gjøvik og Omegn Boligbyggelag gjennom styret i respektive boligselskap.

Spørsmål?

Telefon: 61 18 13 00
E-post: gobb@gobb.no

Beboernes ansvar

  • Rapportere alle skader på eiendom til styret.

  • Sørge for å ha tegnet innboforsikring. Dersom du ikke har innboforsikring kan du benytte deg av avtale inngått med Vesta.
  • Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo.
  • Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget.
  • Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannslukkings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.