Forvaltningsavdelingen i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag består av konsulenter med mange års erfaring innen boligforvaltning. Vi besitter høy faglig kompetanse ved etablering av boligselskaper, samt daglig forretningsførsel for disse.

Vår kompetanse og kunnskap er bygget opp gjennom lang erfaring – med historie helt tilbake til 1946.

iStock-610450660.jpg

Vi kan tilby følgende tjenester

  • Etablering av nye boligselskap (vedtekter, avtaler, tinglysning, fordelingsnøkler/økonomiske forutsetninger etc.)
  • Forvaltningstjenester
  • Rådgivningstjenester med fast konsulent og personlig oppfølging
  • Regnskaps- og økonomitjenester Innkreving av felleskostnader
  • Organisering av generalforsamlinger/sameiermøter, trykking av årsberetning etc.
  • Tekniske tjenester (vedlikeholdsplaner, prosjektledelse, bistand HMS/Internkontorll m.m.)
  • Kursvirksomhet for tillitsvalgte
  • Kontinuerling oppdatert informasjon gjennom BR-Nytt, medlemsblad og hjemmesider

Andre forvaltningstjenester som f.eks. effektuering av styrevedtak, overdragelse av leiligheter/garasjeplasser, leilighetsopplysninger til meglere/banker, meldinger/oppgaver til offentlige myndigheter, lønn til ansatte, forsikringsordninger, oppfølging av forsikringsskader, innkjøpsordninger, produksjon av informasjonshefter (boligselskapsinfo), egne internettsider etc.

Ta gjerne kontakt med Erik Tangen hos oss på tlf. 971 93 161 eller på epost: erik.tangen@gobb.no 

Vi skreddersyr en forretningsfører avtale!