Personvern

Denne nettsiden benytter ulike Internett-teknologier, blant annet cookies, for å gi deg en bedre brukeropplevelse og for å promotere boligprosjektet som presenteres på nettsiden.

Cookies er små tekstfiler som lagres i nettleseren din når du laster ned en nettside. Dette er helt vanlige teknologier som brukes av så godt som alle nettsider i dag.

Vi bryr oss om ditt personvern, derfor kan du her lese om hvordan dette fungerer, hvilken informasjon vi samler inn og hvilke muligheter du har til å kontrollere informasjonen din.

 

Behandlingsansvarlige og databehandler

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. En databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

GOBB er behandlingsansvarlige for personopplysninger som behandles om deg når du besøker www.gobb.no ("Nettsiden"). GOBB er databehandler for www.gobb.no.

 

Hva er formålet?

Nettsiden promoterer et boligbyggerlag, med mål om å spre informasjon om boligprosjekt, medlemsfordeler og formidle kontaktforespørsler og registrere mulige interessenter for seg selv og oppdragsgivere.

Informasjonen som samles inn brukes til tekniske, analytiske og markedsføringsrelaterte formål. Informasjonen som samles inn kan brukes og sammenstilles for å utføre profilering, som er en automatisert behandling av personopplysninger for å analysere preferanser, interesser og atferd. Dette gjør det mulig for oss å tilby deg og andre besøkende mest mulig relevant innhold og funksjonalitet, analysere trafikken og ytelsen på siden og markedsføringen vår, levere relevant, målrettet og tilpasset annonsering gjennom andre kanaler som f. eks. Facebook, Instagram og Google, og for å kunne ta kontakt ifm. kjøp eller salg av bolig. For eksempel kan innholdet og designet som vises på sidene du trykker deg inn på, påvirkes av hvilken målgruppe du antas å tilhøre basert på resultater av profilering.

 

Hvilken informasjon samles inn og behandles?

Vi samler inn informasjon som du selv velger å dele med oss gjennom å fylle ut og sende inn for eksempel kontaktskjema, påmelding til nyhetsbrev eller hvis du registrerer deg som interessent for en bolig eller et prosjekt.

Denne informasjonen kan inkludere ditt navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse, telefonnummer, kommentarer, samtykker, boligen(e) du er interessert i osv.

Vi kan også samle inn teknisk informasjon slik som tidspunkter for besøk på Nettsiden, IP-adresse, nettleser, operativsystem, enhet, avsendernettsted, navigasjon og interaksjon på Nettsiden, gjennom førsteparts- og tredjeparts cookies. Disse dataene er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

 

Hvordan samles informasjonen inn?

Den tekniske informasjonen mottar vi automatisk som en del av nettadressen og kommunikasjonen mellom nettleseren din og Nettsiden, samt cookies våre underleverandører som f. eks. Facebook og Google. I tillegg kommer informasjonen fra evt. kontakt- og interesseskjemaer du velger å fylle ut.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Du kan selv skru av støtte for cookies i nettleseren din. Du kan lese mer om cookies og fremgangsmåte for å deaktivere dette i ulike nettlesere på http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.eu/.

Merk at dette vil kunne medføre at Nettsiden ikke vil fungere ordentlig eller vise mindre relevant innhold for deg.

 

Hva er behandlingsgrunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31, § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å følge opp på kontaktforespørsler, nyhetsbrevregistreringer, interesseregistrering mv. (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektivet artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak nettsiden (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f). Etter innføring av ny personopplysningslov og EUs General Data Protection Regulation (GDPR), finnes grunnlaget i GDPR artikkel 6 nr. 1.

Det er frivillig for de som besøker Nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde sin interesse for et prosjekt eller en bolig osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert, og du har rett til å trekke dette samtykket tilbake.

 

Utleveres opplysningene til en tredjepart?

Nettsiden er laget av Ekko Media AS og 3D Solution AS, og opplysningene vil deles med ansvarlige der for å oppfylle formålet som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi benytter ulike underleverandører til blant annet å hoste nettsider, databaser, mailutsendelse, analysere nettsidetrafikken, sikre god stabilitet og teknisk ytelse på siden samt vise deg og våre andre besøkende mest mulig relevant innhold både på Nettsiden og i annonseringen vår. Dette innebærer bruk av cookies og/eller informasjonsutveksling med disse i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene.

 

Google

Vi bruker Google sine tjenester (blant annet Google Analytics, Google AdWords og Google Display Network) for nettstedsanalyse og for å levere målrettet annonsering, annonseinnsikt og konverteringsmåling, publikumsgenerering og remarketing.

Hvis du samtykker til dette måles blant annet teknisk informasjon, analytiske data, annonseinnstillinger, besøkshistorikk til Nettsiden og annonser du har klikket på o.l. Evt. IP-adresser vil bli anonymisert så tidlig som mulig i prosessen.

Dette gjør at vi kan slå sammen analysedata med markedsføringsdata. Google kan koble dette opp mot evt. andre data de sitter på, og bruke dette til å tilpasse og optimalisere hvilke annonser du ser på Google og i Googles annonsenettverk. Ditt navn, annen personlig identifiserbar informasjon eller sensitive interesser blir ikke koblet uten ditt samtykke.

Informasjonen som samles inn av Google kan lagres på Googles servere, blant annet i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Du kan lese mer og kontrollere hvordan Google registrerer atferdsmønsteret ditt her: https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343

Du kan lese mer og kontrollere Googles bruk av annonsecookies her: https://www.google.com/settings/ads

Google har også laget et verktøy for de fleste nettlesere for å skru av Analytics-funksjonalitet som du finner her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for enkel administrering av script som vi benytter på Nettsiden, primært Facebook Pixel og Google Analytics.

 

Facebook

Vi bruker Facebook sine tjenester (blant annet Pixel, Analytics, Remarketing og Custom Audience) for nettstedsanalyse og for å levere målrettet annonsering på og utenfor Facebook, annonseinnsikt og konverteringsmåling, publikumsgenerering og remarketing, basert på de innsamlede data som beskrevet tidligere. Informasjonen kan lastes opp til Facebook i forbindelse med publikumsgenerering til relevante markedsføringskampanjer fra oss, og dette skjer da i tråd med Facebooks funksjonalitet og rutiner for sikker og fortrolig opplasting, behandling, generalisering og sletting. Hvis du samtykker til dette blir et script fra Facebook aktivert og cookies blir lagret i nettleseren din for å måle blant annet teknisk informasjon, analytiske data, annonseinnstillinger, besøkshistorikk til Nettsiden og annonser du har klikket på o.l.

Informasjonen som samles inn av Facebook kan lagres på Facebooks servere, blant annet i USA.

Du kan lese mer og kontrollere sporings- og annonseinnstillingene dine på Facebook på https://www.facebook.com/help/562973647153813 og https://www.facebook.com/about/ads/.

Du kan lese mer om Facebooks Custom Audiences her: https://www.facebook.com/help/381385302004628/

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene lagres i ulik grad hos oss og hos oppdragsgivere der disse har egne systemer og rutiner for lagring av slike data, samt i begrenset grad hos underleverandører vi benytter for å levere våre tjenester.

Avhengig av dataenes natur slettes de enten (tilnærmet) umiddelbart eller kort tid etter at dataene har blitt behandlet, ved forespørsel om sletting eller så fort det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppnå formålet med behandlingen/våre tjenester eller for å overholde gjeldende lovverk, pågående juridiske prosesser e.l.

Aggregerte og anonymiserte data kan lagres på ubestemt tid.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet når det samles inn personopplysninger om deg, etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd (GDPR artikkel 13 og 14). Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Hvis vi behandler personopplysninger om deg har du rett på innsyn i egne opplysninger, dataportabilitet og til å kreve begrenset eller motsette deg visse former for behandling. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Der behandlingsgrunnlaget for personopplysningene dine er samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss om å rette eller slette opplysningene. Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Vi tilstreber at all kommunikasjon og lagring skjer i tråd med etablerte standarder og praksiser for sikkerhet, blant annet ved bruk av SSL-kryptering der dette er støttet, samt å kun benytte anerkjente underleverandører som ivaretar våre krav til sikkerhet og inngå databehandleravtaler der dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har tilstrekkelig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Tilgangen til dataene begrenses også kun til ansatte og parter som trenger tilgang til den spesifikke informasjonen.

Dersom et (mulig) brudd på personvernreglene oppdages vil den som avdekker avvik melde fra til vår ledelse og personvernansvarlige, samt tilsvarende personell hos oppdragsgivere/kunder samt berørte personer med informasjon om bruddet og tiltak som iverksettes umiddelbart. Deretter varsles Datatilsynet.
 

Oversikt over cookies

Grunnleggende

_pp Beskjed om personvern vist. Lagres i 12 måneder.

_dc Cookies innstillinger. Lagres i 12 måneder.

 

Analyse og annonsering

Google Analytics

_ga Skille besøkende. Lagres i 2 år.

_gid Skille besøkende. Lagres i 24 timer.

_gat_UA-90219418-10 Begrense antall forespørsler. Lagres i 1 minutt.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å få innsyn, rette eller slette dine personopplysninger, utøve dine rettigheter eller har andre spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysninger, ta kontakt med oss på gobb@gobb.no.