Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemmer av boligbyggelag tilsluttet Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i et boligbyggelag tilsluttet Boligbyggelagenes medlemsfordeler. Som medlem vil du få tilbud om og kunne benytte deg av ulike produkter og tjenester til gunstige priser og vilkår.

Vilkår pr. 26. november 2017

1. Medlemsbetingelser og medlemskort

1.1. Generelt

Tilgang til Boligbyggelagenes medlemsfordeler betinger medlemskap i boligbyggelaget og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene

Aktivering av medlemsfordelene ditt betyr at du registrerer deg for å få tilgang til medlemsfordelene fra utvalgte samarbeidspartnere. Samtidig inngår du denne avtale med boligbyggelaget som medlemskapet ditt er knyttet til.

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene

Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering. Endrede medlemsbetingelser skal varsles ved pålogging på «Min side» eller pålogging i app og må aksepteres for uttak av bonus.

1.4. Deaktivering

Ved deaktivering av medlemskortet vil alle opplysninger bli slettet. Kjøpshistorikk vil bli anonymisert og kun benyttet til statistikk. Dette gjelder ikke opplysninger som boligbyggelaget er pålagt å lagre i henhold til gjeldende regelverk om bokføring.

2. Bonus

2.1. Opparbeidelse av bonus

Bonus er en rabatt i form av en prosent av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere. Boligbyggelagenes Partner AS har på vegne av medlemmene i boligbyggelaget fremforhandlet en rekke gode avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder og medlemsfordelene finner du på nettsidene eller mobilappen til ditt lokale boligbyggelag. For å kunne benytte alle fordelene må medlemsfordelene først aktiveres. Er ikke medlemsfordelene aktivert, kan du ikke utnytte alle fordelene som ligger i medlemskapet. Med aktiverte medlemsfordeler kan du blant annet opparbeide bonus.

2.2. Aktivering av medlemsfordelene

Medlemsfordelene kan aktiveres på boligbyggelagets nettsider eller i mobilapp. Når du aktiverer medlemsfordelene dine, registrerer du bankkonto for utbetaling av bonus og for registrering av kjøp. Når du har gjennomført aktiveringsskjemaet og lagret opplysningene, er medlemsfordelene aktivert. Passord som registreres i aktiveringsskjemaet må ikke gis bort til noen. Det er en aldersgrense på 15 år for å aktivere medlemsfordelene.

2.3. Overføring av bonus

Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,- Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på «min side».

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap

Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening og du må kreve innestående bonusbeløp utbetalt. Beløp under kr 100,- vil da bli utbetalt.

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Dersom du ikke logger deg inn på «Min side» eller bruker ditt medlemskort i løpet av en tre - 3 - års periode (lovens foreldelsesfrist), tilfaller opparbeidet bonus Boligbyggelagenes Partner AS. Boligbyggelagenes Partner AS vil varsle kontoeier om dette på den e-postadresse som er registrert på medlemskapet før bonus foreldes.

2.6. Reklamasjon

Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering fremlegges til boligbyggelaget.

2.7. Ansvar for bonusbeløp

Medlem med aktivert kort har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller andre avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som Boligbyggelagenes medlemsfordeler ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Boligbyggelagenes medlemsfordeler fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Boligbyggelagenes medlemsfordelers kontroll, opphører Boligbyggelagenes medlemsfordeler forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

2.9 Endring av medlemsvilkår

Boligbyggelagenes medlemsfordeler – og deres partnere kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets webside samt i kanaler Boligbyggelagenes medlemsfordeler anser som hensiktsmessig. Varselets lengde vil bli fastsatt av Boligbyggelagenes medlemsfordeler ut fra endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring Boligbyggelagenes medlemsfordeler foretar, kan du deaktivere medlemsfordelene med øyeblikkelig virkning.

3. Personvern

3.1. Generelt

Boligbyggelagenes medlemsfordeler er opptatt av ditt personvern og vil behandle dine personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.1. Behandlingsansvarlig

Boligbyggelagenes medlemsfordeler eies og forvaltes av Boligbyggelagenes Partner AS som er behandlingsansvarlig for Boligbyggelagenes medlemsfordelers medlemsopplysninger. Boligbyggelagenes Partner AS er databehandler og er det selskapet som i henhold til inngått databehandleravtale faktisk forestår behandlingen av medlemsopplysninger. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelagenes Partner AS, i tillegg til det boligbyggelaget du har meldt deg inn i.

3.2. Behandling av informasjon

Når du handler med medlemskortet eller på annen måte registrerer ditt medlemskortnummer hos en tilbyder, vil informasjon om; handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på «Min side». Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Nets og Bankaxept. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til 3. part. Se for øvrig vår personvernerklæring

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger

Ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt.

3.4. Adresseendringer mv.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil til boligbyggelaget ditt.

4. Vår kommunikasjon med deg

4.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger vi registrerer om deg er i første omgang for å gi oss nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus. Det er viktig for oss å kommunisere med deg som medlem, men dette skal kun skje etter at du har gitt oss ditt samtykke.

4.2. Samtykke og endringer

Ved din uttrykkelige aksept av disse vilkårene gir du oss anledning til å kommunisere med deg. Ønsker du å ikke bli kontaktet, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på «Min side».

4.3. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på. Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelaget kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud.

5. Annet

5.1. Ansvar

Boligbyggelagenes medlemsfordeler eller boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra våre samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

5.2. Kontakt

Ordningen administreres av Boligbyggelagenes Partner AS. Torggata 5, 0181 Oslo eller medlemssupport@bblp.no. Andre henvendelser vedrørende ditt medlemskap kan rettes til ditt boligbyggelag.

Ved å akseptere disse medlemsbetingelsene bekrefter du at du er over 15 år og at du er medlemmet som aktiveres, eller at du er foresatt til medlemmet som aktiveres.