Hvem kan bli medlem i GOBB?

Alle, uansett alder, kan bli medlem i GOBB. Medlemskap er gratis til og med det året du fyller 18 år. Meld deg inn i dag.

 

Kan medlemskap overføres til andre?

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Særskilte tilfeller behandles ved forespørsel. Finn ut mer om overføring av medlemskap.

 

Hvordan fungerer ansiennitet?

Din ansiennitet som medlem i GOBB løper fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Du kan bruke ansienniteten til å kjøpe bolig på forkjøpsrett. Les mer om ansiennitet og forkjøpsretten.

 

Kan jeg overføre deler av ansienniteten min?

Ansienniteten din er knyttet opp til medlemskapet ditt og kan ikke deles opp. Dersom du ønsker å overføre ansienniteten din til et familiemedlem, ektefelle eller samboer, må hele medlemskapet overføres. Overfør medlemskap.

 

Kan jeg overføre medlemskapet mitt til andre hvis jeg eier en borettslagsbolig?

Medlemskapet ditt er knyttet til boligen din og kan derfor ikke overføres så lenge du bor i en GOBB-bolig.  

 

Hvordan aktiverer jeg medlemskortet?

Du kan aktivere medlemskortet ditt her. Dersom du får feilmeldinger når du forsøker å aktivere medlemskortet ditt, kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post til: gobb@gobb.no

 

Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

Medlemsnummeret ditt står på medlemskortet. Hvis ikke du finner kortet ditt kan du bruke vårt kontaktskjema for å få medlemsnummeret ditt tilsendt, eller du kan ringe oss på 611 81 300.

 

Har jeg forkjøpsrett i andre byer enn der jeg bor?

Som medlem i GOBB kan du bruke medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig gjennom 22 andre boligbyggelag i Norge. Når du bruker forkjøpsretten i et annet boligbyggelag, må du melde deg inn i dette boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. Du beholder din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag. Les mer om hvor du kan bruke forkjøpsretten din her.

 

Har GOBB boliger til leie?

Nei, vi leier ikke ut boliger.

 

Hva slags regler gjelder hvis jeg vil leie ut min egen  borettslagsleilighet (bruksoverlating)?

Hovedregelen er at hvis du har bodd i leiligheten i minst ett år har du rett til å leie ut i inntil tre år. Leier du ut til andre familiemedlemmer er det ingen krav om botid eller leieforholdets lengde. Uansett grunn for utleien skal det søkes til styret i borettslaget om godkjennelse.

Det kan også være noen andre, særskilte grunner til at utleie kan innvilges. Dette må behandles av borettslagets styre i hvert enkelt tilfelle.

 

Om salg av bolig

Hvis du vurderer å selge din bolig bør du ta kontakt med en eiendomsmegler. Du står fritt til å bruke hvem du vil, men GOBB samarbeider med Gjestvang & Partners som også holder til i de samme lokalene som oss i Storgata 10. Les mer om dem her.