Alle eiendommer har behov for vedlikehold og oppgraderinger.  Dette er innlysende når taket lekker, dører og vinduer har store varmetap, når  fasadene begynner å se slitne ut og vann- og avløpsledninger begynner å sprekke.

Teknisk avdeling i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag består av ingeniører med solid kompetanse og bred erfaring fra alle faser i en rehabiliterings- og byggeprosess.  Våre tjenester er tilpasset boligselskap i alle størrelser. Ved å benytte dere av bistand fra oss er dere sikret en solid og profesjonell samarbeidspartner som bidrar til å gjøre styrehverdagen enklere.  Vi er godt kjent med ansvarsfordelingen mellom borettslagets styre og beboer, og kan gi dere den riktig rådgivningen i alle byggesaker.

Stadig flere styrer ser fordelen av å ha med GOBB som en profesjonell samarbeidspartner når man skal gjennomføre små og store bygningsinngrep. 

Her er områdene teknisk avdeling i GOBB i hovedsak jobber med  : 

·         Vedlikeholdsplaner

 - GOBB tilrettelegger for at styret har et godt verktøy for planmessig  vedlikehold av  bygningsmassen.

·         Skadeforebyggende tiltak  

- GOBB gjennomfører vannsjekk og elsjekk, som begge kvalifiserer for gode rabatter i forsikringspremien.

- GOBB har ansatte med våtromsertifikat  for kvalitetssikring av utførelse av våtrom.

·         Prosjektutredning     

·         Prosjekt-  og byggeledelse

·         Kvalitetssikring- og økonomisk oppfølging

- GOBB bistår styret gjennom alle faser i forbindelse med  nybygging, rehabiliteringer eller ombygginger,  - fra tekniske- og økonomiske utredninger, prosjektering inklusiv beskrivelser og  tegninger, tilbudsinnhenting,  framlegging av sak for generalforsamling, teknisk - og økonomisk oppfølging byggeperioden,  kvalitetssikring ved overtagelse og oppfølging i garantitiden. 

·         Samspill med forvaltning

- Teknisk avdeling har et tett samarbeid med forvaltningsavdelingen blant annet i forhold til finansiering av prosjekter , husleiekonsekvenser og boligselskapene vedtekter.    

·         HMS

- For å avlaste styret med å ivareta det lovpålagte kravet de har i henhold til internkontrollforskriften,  har GOBB utarbeidet en egen modul for HMS-arbeid i boligselskap. 

- GOBB kan også bidra  med spesiell tilrettelegging og oppfølging av HMS arbeidet i deres boligselskap.  

·         Bistand ved forsikringsskader 

- GOBB koordinerer  alle skadesaker i boligselskapene, se eget punkt.  

 

Ved å benytte oss som samarbeidspartner vil dere få vår fulle oppmerksomhet og kan forvente bistand fra A til Å for å avlaste dere i en travel hverdag.

Vi jobber i samarbeid med dere for å oppnå vellykkede prosjekter.