En prat med styreleder Lars Braastad.

Lars Braastad har vært styreleder i GOBB siden 2009 og kan se tilbake på en formidabel utvikling i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag.

18.jan 2022

Dette intervjuet ble gjort av Frode Dalseng på vegne av GOBB, i forbindelse med GOBB sitt 75-års jubileum.

– Vi passerer 10.000 medlemmer i en by med 30.000 innbyggere. Det sier alt om hvilken unik posisjon Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har i vårt nedslagsfelt.

Lars Braastad har hatt den viktige rollen som styreleder i GOBB siden 2009. Han synes oppgavene er lærerike og morsomme, og håper han blir gjenvalgt på hver eneste generalforsamling!

– Ja, jeg er helt ærlig på det, sier han med et smil om munnen og virker svært tilfreds med «rikets tilstand» i GOBB.

Det har han god grunn til. GOBB har hatt en formidabel utvikling under hans styreledelse, tatt steget inn i en ny og moderne tid, og ytterligere befestet sin sterke posisjon som boligaktør i Gjøvik-regionen.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha vært med på hele denne reisen og alle spennende prosesser i perioden. GOBB hadde et godt rykte som en solid aktør, men var kanskje litt for kjedelige og en anelse trauste. Markedet var heller ikke så sprekt i 2009, og jeg var heldig og kom inn i forkant av ansettelsen av ny daglig leder. Blant veldig mange dyktige søkere falt valget på Tom Søgård, og det er den beste avgjørelsen jeg har tatt i min tid som styreleder, forteller Lars.

Tom Søgård, daglig leder i GOBB.

Stor fart

– Tom tok oss med storm og kom bokstavelig talt inn med ny fart i organisasjonen. Han var framme i skoa, tok tak i mange viktige områder internt, var tilstrekkelig markedsorientert og struttet av selvtillit. Det smittet over på de ansatte, sykefraværet gikk betydelig ned og vi fremsto plutselig som en mer dynamisk virksomhet. For meg som styreleder var det godt å se at ansettelsen ble en innertier, og at organisasjonen opplevde hele denne prosessen som en svært vellykket snuoperasjon. Jeg må samtidig benytte anledningen til å skryte av alle våre medarbeidere i administrasjonen. Der sitter det flinke folk som jobber målrettet og godt, og det gjør min oppgave som styreleder mye enklere, sier Lars i oppriktighet.

Viktige beslutninger

– Men strategiske veivalg skal også gjøres på styrerommet?
– Helt klart og du er ved kjernen av vår viktigste oppgave. Vi skal treffe kloke strategiske vedtak både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv, fatte riktige beslutninger for selskapets utvikling og gjøre gode vurderinger på hvordan GOBB skal se ut inn i et fremtidig marked. Sånn sett er jeg veldig glad for å ha med meg styremedlemmer med bred kompetanse fra ulike profesjoner. Sammensetningen er viktig og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har med meg et godt lag, fastslår styrelederen med klar røst.

Partner-suksess

– Sett i lys av det du nevner, – samarbeidet og samlokaliseringen med Partners Eiendomsmegling er et sjakktrekk?
– Definitivt! Bestemmelsen om å satse på «Partner-paraplyen» har vært en ubetinget suksess for begge parter. Her forenes personer fra ulike kulturer på en særdeles god måte, og gjennom dette samarbeidet har vi profesjonalisert begge virksomheter. Sammen har vi det beste tilbudet i byen, rent økonomisk er det gunstig, og det har hatt en positiv effekt på motivasjonen blant våre medarbeidere. Det blir god dynamikk av slikt. For min del har det vært morsomt og utfordrende å ta del i denne prosessen, og på vegne av styret kan jeg si at vi er stolte av resultatene som dette samarbeidet har skapt.

Jøran Martinsen, daglig leder i Partners Eiendomsmegling.

GOBB består

– Hvilke tanker gjør du deg for fremtiden i boligselskapet?
– GOBB er bunnsolid, samvirkemodellen er robust, vi har bygd opp en god egenkapital og boligbyggelaget vil bestå. Vi tar større samfunnsansvar i kraft av formålet enn andre aktører i markedet, og vil aldri gå på akkord med filosofien om å bygge, utvikle og forvalte boliger. Vi vil at folk skal bo her, trives her og oppleve at det er fint å etablere seg i Gjøvik.

Boliger for unge

– Noen utfordringer ser du vel også i glasskula?
– Ja, for all del. Vi må bli enda bedre på å modernisere oss og møte behovet for boliger til yngre målgrupper. Det betyr at vi satser målbevisst mot å bygge nye og rimeligere boliger til de nyetablerte. Dagens tomte- og bygge kostnader er for høye, – derfor jobber vi hardt for å finne bedre løsninger med tanke på oppføring av boliger til en gunstigere pris, avslutter Lars Braastad.

Vi i GOBB sender en stor tommel opp til Lars Braastad for den fantastiske jobben han gjør!