Vannsjekk

8 av 10 skader i borettslag er forårsaket av vann viser tall fra BBL Partner AS. Vannskader er ofte tidkrevende og dyre å utbedre, det er derfor viktig å være føre var for å unngå skadene.

Lov om borettslag og boligselskapets vedtekter

Lov om borettslag og boligselskapets vedtekter tilsier at beboer har ansvar for sine installasjoner og må av denne grunn stå for utbedringen dersom skaden finner sted. Det er imidlertid boligselskapet som er bygningseier og ansvarlig for forsikringen. Dersom skaden viser seg å være dekket av forsikringen vil mange skader i samme boligselskap bety en høyere forsikringspremie, og dermed en høyere felleskostnad for den enkelte beboer.

Hva er egentlig vannsjekk?

Vannsjekken blir gjennomført av teknisk avdeling hvor vi kontrollerer vannførende ledninger, kraner, koplinger, sanitærutstyr og overflater på våtrom. Der det avdekkes feil og mangler vil det foreligge en skriftlig tilbakemelding på anbefalte utbedringstiltak.

Fordelene med vannsjekk

  • Premiereduksjon på bygningsforsikringen for boligselskapet i inntil 5 år
  • Spart egenandel på skadesaker tjener fort inn igjen utgiften til en vannsjekk
  • Kvaliteten opprettholdes i bygningsmassen og på sikt reduseres vedlikeholdskostnadene
  • Skaper trygghet ved at beboere vet at faren for vannskader i leiligheten er redusert
  • Bevisstgjør beboerne til riktig bruk av vann-og avløpsinstallasjoner
  • Positivt for miljøet og ressursbesparende
  • Salgsfremmende ved leilighetsoverdragelse

Teknisk avdeling kan gjennomføre kontroll av deres våtrom

Teknisk avdeling kan bistå ved gjennomføring av slike kontroller. Vi kan også formidle kontakt med utførende firmaer for å utbedre skader og de mangler som eventuelt avdekkes.

Vil du vite mer ta kontakt med:

Nina Slåttsveen Tveit – Mob. 917 03 881 E-post: nina.tveit@gobb.no