For deg

Kjøpe bolig, flytte, leie, pusse opp, overføre medlemskapet, eller bestille nøkkel? GOBB er her - for deg. På denne siden finner du svar på det meste om det du trenger å vite om medlemskapet ditt.

Ofte stilte spørsmål

Alle, uansett alder, kan bli medlem i GOBB. Medlemskap er gratis til og med det året du fyller 18 år. Meld deg inn i dag. Meld deg inn i dag her

Du kan overføre medlemskapet ditt til dine nærmeste familiemedlemmer i rett opp- og nedgående linje, til samboer eller ektefelles nærmeste familiemedlemmer og til dine søsken. Medlemskapet kan også føres over til dine adoptivbarn, eller forsterbarn som står i adoptivbarns stilling. Et Juniormedlemskap kan ikke føres til andre før medlemmet er 18 år. Finn ut mer om overføring av medlemskap

Din ansiennitet som medlem i GOBB løper fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Du kan bruke ansienniteten til å kjøpe bolig på forkjøpsrett. Les mer om ansiennitet og forkjøpsretten

Ansienniteten din er knyttet opp til medlemskapet ditt og kan ikke deles opp. Dersom du ønsker å overføre ansienniteten din til et familiemedlem, ektefelle eller samboer, må hele medlemskapet overføres. Overfør medlemskap

Medlemskapet ditt er knyttet til boligen du bor i og kan ikke overføres til andre. Dersom dere er flere eiere på boligen kan det medlemskapet som ikke ble benyttet da boligen ble kjøpt overføres. Nytt medlemskap må da kjøpes.

Du kan aktivere ditt medlemskort her. Du aktiverer medlemskapet ditt og tar i bruk medlemsfordelene dine på Min Side. Du logger deg inn på Min side via gobb.no. Der finner du opplysninger om medlemskapet ditt og ditt boforhold (for de som eier bolig tilknyttet GOBB). Du finner en oversikt over ukas boliger på forkjøpsrett – og du kan enkelt melde bruk av forkjøpsrett fra Min side. Min side har oversikt over alle dine medlemsfordeler. Du har både rabatt- og bonusavtaler. Her kan du registrere dine betalingskort slik at du opparbeider bonus hos våre samarbeidspartnere. Du fører også enkelt din opptjene rabatt over til din egen konto. GOBB har en egen medlemsapp – GOBB Medlem. Appen har de samme funksjonaliteter som Min side og er enkel å bruke. I tillegg er det her du finner Medlemsbeviset ditt. Det må fremvises hos samarbeidspartnere for å få rabatt.

Medlemsnummeret ditt finner du på Min side og i appen.

Som medlem i GOBB kan du bruke medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig gjennom 22 andre boligbyggelag i Norge. Når du bruker forkjøpsretten i et annet boligbyggelag, må du melde deg inn i dette boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. Du beholder din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.

Med leie-før-eie modellen kan du leie egen bolig før du kjøper den. Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men ikke nok egenkapital. Leie-før-eie modellen gir GOBB-medlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Les mer her: https://leieføreie.com

Dersom du som andelseier bor i boligen selv, kan du overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Leier du ut til andre familiemedlemmer er det ingen krav om botid eller leieforholdets lengde. Hovedregelen ellers er at hvis du har bodd i leiligheten i minst ett år har du rett til å leie ut i inntil tre år. Uansett grunn for utleien skal det søkes til styret i borettslaget om godkjennelse. Det kan også være noen andre, særskilte grunner til at utleie kan innvilges. Dette må behandles av borettslagets styre i hvert enkelt tilfelle. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

Hvis du vurderer å selge din bolig bør du ta kontakt med en eiendomsmegler. Du står fritt til å bruke hvem du vil, men GOBB samarbeider med Partners Eiendomsmegling som også holder til i de samme lokalene som oss i Øvre Torvgate 28. Du kan finne mer informasjon om Partners Eiendomsmegling her