EL-sjekk

I 2010 omkom over 60 personer i brann. Undersøkelser viser at over 40%, eller hver femte brann i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Norsk Brannvernforening oppfordrer alle til å kontrollere sine boliger. Av alle land i Europa viser det seg at Norge har flest branner. Undersøkelser viser at over 40 %, eller hver 5. brann i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. En kontroll vil kunne avdekke feil og mangler ved det elektriske anlegget og er et godt forebyggende tiltak.

Hva er el-sjekken?

Avtalen omfatter en grundig kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget/sameiet. I tillegg får du informasjon om farer ved bruk av elektriske apparater, samt kontroll av røykvarsler og brannslokkingsapparat. Etter at anlegget er kontrollert får du et skjema som viser hva som er kontrollert og funnet i orden, samt en oversikt over eventuelle feil og mangler som må utbedres. Feil og mangler som blir avdekket må rettes for å oppnå rabatt på forsikringen.

Sjekken omfatter blant annet:

  • Måling og kontroll av komponenter i inntak/sikringsskap
  • Måling av jordfeil
  • Kontroll av husbrannslange, brannslokkingsapparat og røykvarslere
  • Bruk av skjøteledninger
  • Behov for overspenningsvern og jordfeilbryter

I tillegg får du gode råd og tips av fagfolk om forebygging av brannskader. Det elektriske anlegget bør kontrolleres hvert 5. år for å opprettholde sikkerheten.

Sikrere boliger gir billigere forsikring

Boligselskap som utfører el-sjekk i alle boliger samt fellesrom (og utfører evt. utbedringer) vil kunne oppnå en sikkerhetsrabatt av fullverdiforsikringen.

Hvem utfører kontrollen?

Teknisk avdeling administrerer denne kontrollen i samarbeid med autorisert installatør.

Vil du vite mer så ta kontakt med:

Nina Slåttsveen Tveit – Mob. 917 03 881 E-post: nina.tveit@gobb.no