Vedlikeholdsplan VLP

Vi kan hjelpe dere med å planlegge og budsjettere vedlikeholdsbehovet i deres boligselskap. Dere kjenner nok godt til oppgavene og pliktene som følger med styrevervet. Det er mye å tenke på, og vi vet at ikke alle er like godt kjent med vedlikehold av bygninger som det vi er. Vi har utviklet et system som vi kaller planlagt periodisk vedlikeholdsplan (VLP) for å opprettholde standard og forutsigbarheten i deres boligselskap.

Vår tekniske avdeling

Teknisk avdeling ble i sin tid etablert nettopp for å være boligselskapenes eget kompetansesenter, slik at styrene skulle få lett tilgang til ressurser og ekspertise. Dermed er det lett å skaffe seg kunnskap for å fatte beslutninger på best mulig grunnlag.

Glade styremedlemmer

Bygningene eldes

Bygningsmassen representerer verdien i boligselskapet, og er ofte den største eiendelen for den enkelte beboer. Men bygningene eldes hele tiden, og med elde følger verditap. Den enkleste måten å unngå dette på, er å utøve godt vedlikehold. Vedlikeholdsarbeidet består av mange små oppgaver, men av og til må man gjennom større og mer omfattende jobber.

Godt vedlikehold krever god planlegging

Vi utarbeider vedlikeholdsplaner slik at styret kan planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov. Dette er et godt styringsverktøy, og beboerne sikres forutsigbarhet i felleskostnadene. Våre vedlikeholdsplaner er kontinuerlig i utvikling og utvikles fremdeles i takt med ny kunnskap og nye krav.

Vedlikeholdsplanen gir boligselskapet oversikt over:

  • Bygningenes tilstand og anbefalte tiltak om hva som bør iverksettes kommende år
  • Oversikt over vedlikehold i et 5-års perspektiv
  • Oversikt over kostnader og avsetninger

Boligselskapet kan søke Husbanken om tilskudd til å etablere en vedlikeholdsplan, og vi hjelper gjerne til med denne søknaden hvis dere ønsker det.

Hjelp til gjennomføring av tiltak

Gjennom vedlikeholdsplanen får styret sin egen kontaktperson hos teknisk avdeling i GOBB, som er behjelpelig med å svare på spørsmål. Vi kan også assistere boligselskapet videre i jobben med å gjennomføre vedlikeholdstiltak, med de ressurser og den hjelp boligselskapet måtte ha behov for.

Vil du vite mer så ta kontakt med:

Nina Slåttsveen Tveit – Mob. 917 03 881 E-post: nina.tveit@gobb.no

Vil du vite mer om GOBB sine tekniske tjenester?

Les mer HER!