For utbygger

GOBB ble stiftet i 1946 og har lang erfaring og solid kompetanse i det å etablere borettslag og sameier. Når man skal etablere et boligselskap og utarbeide vedtekter, er det viktig at dette gjøres i tråd med gjeldende lovgivning. Ved å bruke GOBB er dette ivaretatt, og du er i trygge hender!

Hva vi kan bistå med

Er du utbygger, megler, advokat eller eiendomsutvikler? Vi kan bistå deg i prosessen med å:

 • Stifte / opprette et borettslag eller et sameie
 • Seksjonere eiendommer
 • Utarbeide vedtekter og driftsbudsjetter
 • Drive forvaltning av boligselskapet videre framover

Det oppleves som attraktivt og trygt å kjøpe en bolig som skal forvaltes av GOBB!

Gjennom GOBB kan du også få fulltegningsforsikring, som sikrer deg mot tap knyttet til usolgte leiligheter. Med en slik forsikring kan du komme i gang med boligprosjektet tidligere mot et forhåndssalgskrav fra kun 30%.

Enten man velger et eierseksjonssameie eller et borettslag som driftsform, kan GOBB hjelpe til med det aller meste.

Eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer som er seksjonert og tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett (selveier) til sin seksjon. Et eierseksjonssameie kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.

GOBB kan bistå med:

 • Seksjonering
 • Utarbeidelse av budsjetter og fordeling av felleskostnader
 • Utarbeidelse av vedtekter og ordensregler
 • Innkalling til- og avvikling av ekstraordinært sameiermøte for valg av et styre og igangsetting av driften
 • Registrering av Sameiet i Brønnøysund
 • Etablere kundeforhold i bank og opprette konto for innbetaling av startkapital og felleskostnader
 • Ekstra rådgivning til styret i oppstartsfasen

Borettslag

Et borettslag er et selskap som eies av andelseierne. Andelseieren eier ikke den faste eiendommen, men en andel av borettslaget. Dette gir deg bruksrett til en bestemt bolig. Ved et salg overføres eiendomsretten til andelen og bruksretten til den bestemte boligen.

GOBB kan bistå med:

 • Rådgivning og bistand med å stifte / etablere borettslaget
 • Utarbeidelse av bygge- og finansieringsplan
 • Utarbeidelse av dokumenter ifbm stifting og registrering i Brønnøysundregistrene
 • Utarbeidelse av vedtekter og ordensregler
 • Etablere kundeforhold i bank – opprette konto for innbetaling av andelskapital og felleskostnader
 • Registrering av borettslagets andeler i Statens kartverk
 • Tinglysning av pantedokument i Statens Kartverk som sikkerhet for borettsinnskudd
 • Etablering av IN-ordning for mulighet til individuelt å innbetale fellesgjeld
 • Innkalling til og gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling for valg av styre og igangsetting av drift
 • Rådgivning og oppfølging av nytt styre i oppstartsfase
 • Gunstig pris på en spesialtilpasset forsikring av bygningsmassen gjennom GOBB sin forsikringsavtale

For både eierseksjonssameier og borettslag i vårt område, er GOBB det naturlige valg som forretningsfører når selskapene er i drift. GOBB tilbyr altså ei total pakke for deg som utbygger.

Send oss en mail: anna.ween.topp@gobb.no eller ring 611 813 00 så hjelper vi deg!