mustadhagen gjøvik

For styret

Vi leverer alle tjenester du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og god måte. GOBB sine konsulenter kan hjelpe til med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av et år.

Økonomi og forretningsførsel

Det er styret i det enkelte boligselskap som er ansvarlig for boligselskapets drift og økonomi.

Styret er valgt til å ivareta de boende sin interesser, og med det gjennomføre de vedtak som har blitt fattet på generalforsamling/årsmøte. Til alles beste skal styret forvalte livsløpet til bygningsmassen og eiendommens verdier. Samtidig bør man ha som en overordnet tanke: Å skape et best mulig miljø for alle beboere. Dette ansvaret kan synes overveldende. GOBB sine konsulenter kan hjelpe til med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av et år.

Forretningsførsel / forvaltning

Ved å velge GOBB som forretningsfører får dere tildelt en fast konsulent som bistår dere med:

 • Innkreving felleskostnader
 • Betaling av regninger
 • Lønnsadministrasjon
 • Regnskapsrapportering
 • Utarbeidelse av forslag til budsjetter
 • Årsregnskap, utarbeidelse av opplysninger til skattemyndighetene

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt Dag Otto Jostad, som er leder for regnskap og forvaltning på:

Tlf. 90 04 37 61

Eller på mail: dag.otto.jostad@gobb.no

Glade styremedlemmer

Vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen

GOBB sin tekniske avdeling, kan hjelpe deg med alt innen vedlikehold og oppgraderinger av bygningsmassen, som:

 • Prosjektering
 • Anbudsinnhenting
 • Vedlikeholdsplaner
 • Håndtering av forsikringsskader
 • Gjennomføring av sjekk av tekniske installasjoner
 • Internkontroll / HMS
 • Generell teknisk rådgivning

Med GOBB sin hjelp og bistand, vil hverdagen for dere i styret bli enklere. GOBB tilbyr digitale styrerom og gjennomprøvde elektroniske systemer som er spesialtilpasset for styrearbeid i boligselskap. Dere vil til enhver tid være oppdatert på boligselskapets økonomi, kunne avholde styremøter elektronisk, kommunisere med de som bor, samt ha et digitalt arkiv på avtaler, vedtekter og alt som rører seg i et boligselskap. Med dette vil overgangen fra et styre til et annet også forenkles, den dagen dere får avløsning.

Ønsker du å komme i kontakt med GOBB for å avdekke et behov, få et tilbud eller av en annen grunn ønsker at vi skal kontakte deg,ta  kontakt med teknisk sjef, Lars Olav Tveit:

På mail: lars.o.tveit@gobb.no

Eller på tlf: 922 83 962

Vi gleder oss til å høre fra deg!