For styret

Vi leverer alle tjenester du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og god måte. GOBB sine konsulenter kan hjelpe til med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av et år.

Økonomi og forretningsførsel

Det er styret i det enkelte boligselskap som er ansvarlig for boligselskapets drift og økonomi.

Styret er valgt til å ivareta de boende sin interesser, og med det gjennomføre de vedtak som har blitt fattet på generalforsamling/årsmøte. Til alles beste skal styret forvalte livsløpet til bygningsmassen og eiendommens verdier. Samtidig bør man ha som en overordnet tanke: Å skape et best mulig miljø for alle beboere. Dette ansvaret kan synes overveldende. GOBB sine konsulenter kan hjelpe til med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av et år.

Ved å velge GOBB som forretningsfører får dere tildelt en fast økonomikonsulent som bistår dere med:

 • Innkreving felleskostnader
 • Betaling av regninger
 • Lønnsadministrasjon
 • Regnskapsrapportering
 • Utarbeidelse av forslag til budsjetter
 • Årsregnskap, utarbeidelse av opplysninger til skattemyndighetene

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt Dag Otto Jostad, som er leder for regnskap og forvaltning på:

Tlf. 90 04 37 61

Eller på mail: dag.otto.jostad@gobb.no

Foran fra venstre Torhild Raddum, Unni Børmark, Stine Johnsgaard. Bak fra venstre Harald Waalen, Eva Perjord, Dag Otto Jostad, Vidar Stenberg og Ida Viberg Olsen.

 

Vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen

GOBB sin tekniske avdeling, kan hjelpe deg med alt innen vedlikehold og oppgraderinger av bygningsmassen, som:

 • Prosjektering
 • Anbudsinnhenting
 • Vedlikeholdsplaner
 • Håndtering av forsikringsskader
 • Gjennomføring av sjekk av tekniske installasjoner
 • Internkontroll / HMS
 • Generell teknisk rådgivning

Med GOBB sin hjelp og bistand, vil hverdagen for dere i styret bli enklere. GOBB tilbyr digitale styrerom og gjennomprøvde elektroniske systemer som er spesialtilpasset for styrearbeid i boligselskap. Dere vil til enhver tid være oppdatert på boligselskapets økonomi, kunne avholde styremøter elektronisk, kommunisere med de som bor, samt ha et digitalt arkiv på avtaler, vedtekter og alt som rører seg i et boligselskap. Med dette vil overgangen fra et styre til et annet også forenkles, den dagen dere får avløsning.

Ønsker du å komme i kontakt med GOBB for å avdekke et behov, få et tilbud eller av en annen grunn ønsker at vi skal kontakte deg,ta  kontakt med teknisk sjef, Lars Olav Tveit:

På mail: lars.o.tveit@gobb.no

Eller på tlf: 922 83 962

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

Bilde: Nina Ødegaard og Lars Olav Tveit på teknisk avdeling.

 

Rådgivningstjenester

Rådgiverne våre hjelper ikke bare styremedlemmer, vi bistår også beboere og medlemmer med store og små spørsmål. Som medlem i GOBB får du en rekke medlemsrabatter på varer og tjenester hos lokale og sentrale samarbeidspartnere. Vi hjelper deg med å aktivere medlemskap, legge til bankkort i medlemsappen eller andre problemstillinger du måtte ha tilknyttet ditt medlemskap. Alle medlemmer i GOBB har også forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget, og 22 andre boligbyggelag i Norge. Forkjøpsretten er kanskje den største medlemsfordelen våre medlemmer har. Men hvordan fungerer egentlig ansiennitet og forkjøpsrett? Og kan man overføre medlemskapet sitt til andre? Våre kompetente rådgivere hjelper deg med alt knyttet til forkjøpsrett, hjemmelsoverføringer og eierskifter.

Med GOBB får dere rådgivere som setter seg godt inn i behovene deres og er tilgjengelig når dere lurer på noe. Rådgiveren er en god sparringspartner, og vil med sin erfaring hjelpe dere med å løse utfordringer på en best mulig måte. Våre rådgivere står klare for å hjelpe både medlemmer og styrer. La oss hjelpe deg med det du har behov for!

Bildet: Rådgivningsavdelingen bistår styrer med veiledning innenfor flere fagfelt.

Kontaktinfo:

Styreledere og styremedlemmer: radgivning@gobb.no

Medlemmer og beboere: gobb@gobb.no