Helse, miljø og sikkerhet

Styret har ansvar for å innføre, og gjennomføre internkontroll, i henhold til myndighetenes krav. Dette innebærer blant annet at styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealene og felles installasjoner. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del av styrets arbeid.

Har ditt boligselskap kontroll på internkontrollen?

I ett internkontrollsystem er det viktig å kunne dokumentere at styret har gjort vurderinger i forhold til HMS, slik at boligselskapet er ett trygt sted å bo. Teknisk avdeling har lang erfaring i å hjelpe boligselskap med å få på plass en HMS-dokumentasjon som ivaretar dette.

Hva inngår i arbeidet?

I arbeidet inngår befaring av boligselskapets fellesområder og øvrige arealer som har interesse for drift av boligselskapet. I samarbeid med styret inkluderer vi driftsavtaler som er inngått, og vi vurderer også om det er behov for å etablere andre avtaler. Slik at HMS-dokumentasjonen skal være relevant for dere.

Boligselskapet kan velge mellom et webbasert HMS-system eller et tradisjonelt permsystem.

Fordelene med et web-basert HMS-system

  • Webbasert plattform som gir alle brukere tilgang over internett
  • Tilpasses deres boligselskap
  • Tilfredsstiller lovens krav til internkontroll
  • Svært enkelt i bruk. Nødvendig opplæring gis styret
  • HMS-oppgaver varsles med e-post eller SMS
  • Effektiv avviksbehandling, sendes pr e-post eller på SMS
  • Full oversikt på forestående HMS oppgaver, og status på avvik
  • All historikk tilgjengelig for nye styrer

Ønsker dere et papirbasert system utarbeider vi en HMS-perm etter mal fra NBBL, og innhenter nødvendig informasjon for å gjøre opplysningene i permen komplett. Videre utarbeider vi nødvendige risikoanalyser og handlingsplaner for boligselskapet, og etablerer nødvendige rutiner og sjekklister.

Når vi er ferdige med dokumentasjonen blir denne presentert for styret i detalj, slik at styret lett skal kunne holde dokumentasjonen oppdatert.

Vil dere vite mer så ta kontakt med:

Ingar Rostad – Mob. 400 33 987 E-post: Ingar.rostad@gobb.no