Termografering

Termografering er et nyttig hjelpemiddel til internkontroll og skadeforebyggende arbeid. – Et verktøy for å avdekke tilløp til potensielle skader. Termografering utføres med et termografikamera som måler temperaturer på alle overflater gjennom IR-stråling. Med et slikt kamera er det enkelt å avdekke bygningsfeil som luftlekkasjer og kuldebroer. Eller varmgang i elektriske komponenter og vannlekkasjer som skjuler seg under overflatene.

Hva kan termografi påvise?

  • Hvis det trekker kaldt fra en vegg eller et vindu er det enkelt å lokalisere det ved hjelp av et termokamera utenom å måtte rive store deler av veggen.
  • Varmgang i elektriske komponenter kan påvises gjennom et bilde for å utelukke potensielle brannfeller.
  • Påvisning av varmeførende rør og kabler kan påvises enten om det er for å lokalisere en feil eller om det skal påvises av andre årsaker.

Termografering egner seg best å gjennomføre på høst og vinterstid da temperaturforskjellen ute og inne er stor. Det bør være mist 10 grader forskjell ute og inne for å kunne påvise lekkasjer i klimaskjermen.

Vi tilbyr å gjennomføre termografering hvor dere får en rapport med en vurdering av mulige årsaker og tiltak som bør gjennomføres for å utbedre forholdene.

Vil du vite mer så ta kontakt med:

Ingar Rostad – Mob. 400 33 987 E-post: ingar.rostad@gobb.no