Personvernerklæring

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du GOBB’s generelle regler om behandling av personopplysninger. Personvernerklæringen angir innholdet i det samtykke som medlemmer i GOBB avgir og beskriver, blant annet hvilke personopplysninger som registreres og hva disse benyttes til.

GOBB’s personvernpolicy

GOBB’s personvernpolicy skal i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. GOBB vil behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernerklæringen og for øvrig i henhold til lovgivningen.

Behandlingsansvarlig
GOBB ved adm dir er behandlingsansvarlig for GOBB’s sentrale medlemsregister. Daglig ansvar for forvaltningen av medlemsregisteret, er delegert til serviceavdelingen.

Andre heleide datterselskaper av GOBB kan være databehandlere i henhold til inngått databehandleravtale.

Hvilke opplysninger registreres om deg?
Ved tegning av medlemskap registrerer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer, dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.

Andre opplysninger kan frivillig registreres på f. eks MIN SIDE på www.fordelskortet.no (krever at du har aktivert ditt medlemskort).

I noen tilfeller innhenter vi personopplysninger om deg fra andre, herunder offentlige registre eller samarbeidspartnere. Dette gjøres kun der det er nødvendig og lovlig adgang til det.

Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra GOBB, for eksempel medlemsblad, informasjon om ditt medlemskap og/eller tilbud om produkter eller tjenester, kan vi skreddersy utsendelsen til deg. Vi registrerer da den informasjon du gir oss for dette formålet. For nærmere informasjon se

Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva de brukes til?
Formålet med behandlingen er i første rekke å forvalte og følge opp ditt medlemskap i GOBB og dine opparbeidede rettigheter og for å gi deg en god medlemsservice.

Våre behandlingsrutiner gir deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie, eller brukes på noen annen måte enn du har gitt samtykke til.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon
Vi ønsker ditt samtykke for å sende deg informasjon og medlemstilbud via e-post og mobil, du kan avgi slikt samtykke ved innmelding eller på MIN SIDE på www.fordelskortet.no

Dersom du ønsker å trekke tilbake et avgitt samtykke, eller for øvrig ønsker å reservere deg mot annen markedsføring, kan du gjøre det ved å kontakte medlemsservice via gobb@gobb.no eller telefon 611 81 300.

Dersom du reserverer deg får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for deg som GOBB-medlem.

Utlevering av personopplysninger til andre
Som utgangspunkt vil vi ikke levere ut registrerte opplysninger om deg til andre organisasjoner eller virksomheter uten samtykke.

Fra dette gjøres det unntak at offentlige myndigheter under visse betingelser kan ha krav på utlevering av informasjon registrert hos oss.

Databehandlere
Databehandlere som etter avtale med oss behandler personopplysningene dine pålegges å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?
Kun autoriserte ansatte har tilgang til dine personopplysninger. Vi har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles og sikres.

Kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?
Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om den behandling av opplysningene som GOBB foretar og som er beskrevet ovenfor.

Ønsker du et mer innsyn og mer informasjon, eller ønsker du å rette eller slette opplysninger om deg, kan du kontakte medlemsservice via gobb@gobb.no eller telefon 611 81 300.

Hvordan sletter GOBB opplysninger som er registrert om deg?
Dersom du melder deg ut av GOBB eller utelukkes som medlem vil alle personopplysninger om deg bli slettet.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten vil opplysningene ikke bli automatisk slettet, men etter en tid bli overført til en egen historisk og skjermet database.

Personvernerklæring

GOBB er eid av medlemmene. GOBB’ hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Opplysninger om medlemmer administreres i et medlemsregister. Samtidig tilhører GOBB et fordelsprogram for medlemmene som utvikles og administreres av Boligbyggelagenes Partner AS – www.fordelskortet.no

Et medlemskap i GOBB kan være avgjørende for muligheten til å skaffe en bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

Når du blir medlem i GOBB, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. GOBB’ personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

BEHANDLINGEN/SAMTYKKE

GOBB behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem (jf. personopplysningsloven § 8 a).

For visse formål vil GOBB imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Samtykke som er nødvendig for en slik behandling av personopplysninger, gir du ved å krysse av for «samtykke avgis» i forbindelse med innmelding eller på innmeldingsblankett. Først etter avgitt samtykke vil GOBB foreta behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Det er GOBB (ved adm dir) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for GOBB’ behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret samt administrasjon og utvikling av fordelsprogrammet, er imidlertid delegert til medlemsavdelingen.

HVILKE OPPLYSNINGER REGISTRERES OM DEG?

Ved innmelding registrerer GOBB følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Medlemsnummer tildeles og registreres av GOBB.

Andre opplysninger kan du frivillig registrere på MIN SIDE på www.fordelskortet.no. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at GOBB skal kontakte deg på.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til GOBB, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.

Ved behov vil GOBB også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra GOBB sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

INFORMASJON VED BRUK AV GOBB’ DIGITALE LØSNINGER

Dersom du er inne på GOBB’s hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel styreportalen eller vår App), etterlates enkelte elektroniske spor. GOBB vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.

GOBB benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av tilbud og medlemsfordeler gjennom fordelsprogrammet. Informasjonskapslene registrerer bruken av hjemmesidene til GOBB og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

Ved bruk av nettsidene til GOBB registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på Min Side, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Din bruk av hjemmesiden til GOBB kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

HVA ER FORMÅLET?

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil GOBB drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret. Vi vil også utvikle og markedsføre fordelsprogrammet, herunder opplyse deg om de tilbud og fordeler som du til enhver tid kan oppnå gjennom fordelsprogrammet. Videre ønsker GOBB å kunne tilby deg produkter og tjenester fra andre selskaper i GOBB-konsernet.

Behandlingen av personopplysninger som GOBB utfører innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter, herunder rettigheter knyttet til blant annet forkjøpsrett og ansiennitet, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene, håndtering av andelskapitalen/kontingenter, utsendelse av GOBB-bladet og eventuelt nyhetsbrev, gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra GOBB og GOBB sine samarbeidspartnere og datterselskaper, gi god medlemsservice og forestå en god oppfølging av medlemskapet, samt følge opp avtalen GOBB har med medlemmet.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra GOBB’s samarbeidspartnere i fordelsprogrammet så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av GOBB. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. GOBB ønsker at du som medlem får tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår GOBB med dette.

Dersom GOBB eller samarbeidspartnere tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte personprofiler og du vil i såfall motta nærmere informasjon om dette, jf. personopplysningsloven § 21.

Dersom GOBB skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding, eller på et senere tidspunkt på MIN SIDE på www.fordelskortet.no

Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra GOBB, jf. markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsavdelingen i GOBB ved medlemsservice på gobb@gobb.no eller telefon 611 81300. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for GOBB-medlemmer.

HVILKEN SIKKERHET HAR GOBB RUNDT MEDLEMSREGISTERET?

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE OM DEG?

Det er bare utvalgte medarbeidere i GOBB som har tilgang til medlemsregisteret. GOBB har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

HVOR KAN DU FÅ INNSYN I ELLER ENDRE REGISTRERTE PERSONOPPLYSNINGER?

Som medlem i GOBB har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen GOBB foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

NÅR SLETTES REGISTRERTE PERSONOPPLYSNINGER?

Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret.

Dersom du melder deg ut av GOBB, eller utelukkes som medlem av GOBB etter de regler som gjelder i boligbyggelagsloven og GOBB’s vedtekter, vil personopplysningene om deg straks bli slettet fra registeret.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i GOBB, blir du ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret. Opplysningene om deg blir etter en tid overført til en egen historisk og spesielt skjermet database. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i GOBB ved medlemsservice på gobb@gobb.no eller telefon 611 81 300.