Overføring av andel

Et medlemskap i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag kan overføres til nærmeste familie f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc.

Hvordan går jeg frem?

Nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring får du ved å henvende deg til oss! Merk at du ikke kan overføre et medlemskap som er knyttet til en andel. Og at privatpersoner bare kan eie ett medlemskap i boligbyggelaget.

Overføring av medlemsskapet er kostnadsfritt, men evt. skyldig kontingent må være betalt før overføring.

Det er også verdt å notere seg at dersom du har et medlemskap med lang ansiennitet, og vil overføre til barn/ungdom, kan de ikke overta lenger ansiennitet enn egen levetid.

Skjema som må brukes ved overføring, bruk linken under:

Melding om overføring av andel i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag