Alt om forkjøpsrett

Alle medlemmer i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget. Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.

prøvenlia raufoss

Hva er egentlig forkjøpsrett?

Som ordet sier er det en rett noen har til å kjøpe foran andre. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet, dvs. hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget. Ansienniteten regnes fra den dagen boligbyggelaget har mottatt innbetaling på medlemskapet. Forkjøpsretten gjelder bare i de tilfellene hvor boligen skal selges. Den gjelder altså ikke ved bytte av bolig, eller dersom en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn, barnebarn og søsken.

Hvem har forkjøpsrett?

Alle medlemmer i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget. Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. De som allerede eier en andel (bolig) i det borettslaget den aktuelle boligen er, har forkjøpsrett foran andre medlemmer i boligbyggelaget. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Felles forkjøpsrett

I tillegg er GOBB ett av flere boligbyggelag som tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av disse boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 23 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet. Lagene forvalter til sammen over 69 000 boliger. Liste over hvem som er med kan du se HER. De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

NB! Skal du bruke ansiennitet fra et annet boligbyggelag enn GOBB, plikter du selv å gi megler og GOBB beskjed om dette.

Tidsfrist

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) utlyser i de fleste tilfeller forkjøpsrett for sine medlemmer etter at boligen er solgt. Bruk av forkjøpsrett er da bindende. I noen få tilfeller lyses forkjøpsretten ut på forhånd, før boligen er solgt. Det er ikke bindende å melde interesse, men bindende først når det bekreftes at forkjøpsrett vil benyttes.

Boliger på forkjøpsrett legges ut på www.gobb.no HER og i GOBB-appen hver onsdag. Medlemmer må melde sin forkjøpsrett skriftlig til GOBB innen en uke etter utlysing. Forkjøpsrett kan meldes fra Min side, eller ved oppmøte på kontoret. Datoen oppgis i utlysingen. Skjema for å melde forkjøpsrett og finansieringsbevis finner du under den aktuelle boligen.

Lurer du på noe om forkjøpsrett?

Send oss en mail på gobb@gobb.no eller ring oss på tlf. 61 18 13 00

Du finner våre boliger på forkjøpsrett:

HER!