Medlemsbetingelser

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i boligbyggelaget og som ønsker å delta i fordelsprogrammet for boligbyggelagets medlemmer. Ved behov kan leverandørene innhente informasjon og få verifisert medlemskapet hos boligbyggelaget.

Boligbyggelagenes medlemsfordeler sine medlemsbetingelser

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i boligbyggelaget og som ønsker å delta i fordelsprogrammet for boligbyggelagets medlemmer. Ved behov kan leverandørene innhente informasjon og få verifisert medlemskapet hos boligbyggelaget.

Vilkår pr. 22 mars 2021

  1. Brukervilkår og bevis

1.1.  Generelt

Tilgang til fordelsprogrammet betinger medlemskap i boligbyggelaget og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene

Aktivering av medlemsfordelene dine betyr at du registrerer deg for å få tilgang til å opptjene bonus hos utvalgte samarbeidspartnere.  Du aksepterer samtidig disse medlemsbetingelsene for fordelsprogrammet

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene

Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering.

1.4. Deaktivering

Ved utmelding av boligbyggelaget vil alle personopplysninger bli slettet forutsatt at det ikke er opplysninger som ditt boligbyggelag er lovpålagt å beholde (som for eksempel etter regnskapsreglene) eller må beholde av andre grunner (som for eksempel å håndtere senere krav).

  1. Bonus

2.1. Opptjening av bonus

Bonus er en rabatt i form av en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere.

Det har på vegne av medlemmene blitt fremforhandlet en rekke avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder, og medlemsfordelene finner du på våre hjemmesider og i medlemsappen.

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp i våre samarbeidspartneres nettbutikk med mindre dette er tydelig kommunisert i medlemsfordelen.

For å kunne benytte alle fordelene må medlemskapet først aktiveres. Er ikke medlemskapet aktivert, vil du ikke opparbeide deg bonus.

2.2. Aktivering av medlemsfordelene

Medlemskapet kan aktiveres på Min side på fordelerformedlemmer.no, boligbyggelagets hjemmeside eller i medlemsappen. Det er 15 års aldersgrense for å aktivere medlemskapet.

Når du aktiverer medlemskapet, registrerer du bankkontonummer for utbetaling av bonus.

For at du som aktivert medlem skal opparbeide deg bonus må du også registrere bankkonto og kredittkortnummer og betale med registrert kort når du handler hos en av våre samarbeidspartnere.

Når du har fylt ut nødvendige opplysninger for aktivering og lagret opplysningene, er medlemskapet aktivert.

2.3. Overføring av bonus

Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,-. Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på «Min side» eller i appen.

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap

Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget, avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening.  Ved opphør utbetales hele beløpet dersom du har registrert bankkonto for utbetaling.

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Dersom du ikke har opptjent eller tatt ut din bonus i løpet av en tre – 3 – års periode (lovens foreldelsesfrist), bortfaller opparbeidet bonus.

2.6. Reklamasjon/manglende bonus registrering

Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering på kjøp som grunnlag for bonus fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere over beregning av bonus er senest en måned etter at handelen fant sted. Det vil kun bli etterregistrert bonus ved feil på systemet, har du glemt å registrere betalingskortene i medlemsprofilen, blir ikke bonus ved kjøp etterregistrert.

2.7. Ansvar for bonusbeløp

Medlem med aktivert medlemskap har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor deres kontroll, opphører boligbyggelagets forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

2.9 Endring av medlemsvilkår

Disse medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus, vil kunne endres. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets hjemmeside samt i kanaler boligbyggelaget anser som hensiktsmessige. Varselets lengde vil avhenge av endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring av vilkårene, kan du deaktivere medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

  1. Personvern

3.1. Generelt

Dine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.1. Behandlingsansvarlig

Boligbyggelaget er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger. BBL Pivotal er databehandler på vegne av boligbyggelaget i henhold til inngått databehandleravtale. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelaget og BBL Pivotal.

3.2. Behandling av informasjon

Når du handler og betaler med registrert betalingskort vil informasjon om handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort og kredittkort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på Min side. Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Storebox. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til tredjepart uten at det foreligger lovlig grunnlag for slik overføring. Se ellers boligbyggelagets personvernerklæring og fordeler for medlemmer sin personvernerklæring for mer informasjon.

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger

Ditt brukernavn og passord på Min side og i medlemsappen er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt.

3.4. Adresseendringer mv.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil på Min Side eller ved henvendelse til boligbyggelaget.

  1. Vår kommunikasjon med deg

4.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å gi nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus.

4.2. Informasjon og endringer

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil vi kunne sende deg informasjon om fordelsprogrammet, herunder på e-post. Ønsker du å ikke å motta dette, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på Min side.

4.3. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget, og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på.

Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelaget kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud dersom du har samtykket i dette. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke

  1. Annet

5.1. Ansvar

Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

5.2. Kontakt

Alle henvendelser som gjelder ditt medlemskap, kan rettes til boligbyggelaget.

Følg denne linken for å bli medlem!