Nå kan du leie egen bolig før du kjøper den

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men ikke nok egenkapital. Leie-før-eie modellen gir GOBB-medlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen.

gobb leie før eie

Hvordan fungerer det?

Her kan du leie en leilighet i inntil 5 år*, før du kan kjøpe den. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom prisøkningen fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale økningen over egenkapitalkravet.

* Du kan kjøpe boligen når du vil i løpet av 5-årsperioden. Kjøp er frivillig, ingen tvang.

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet.

Selve prosessen

Det er en søknadsprosess der visse krav må oppfylles før en eventuelt kan leie og kjøpe i et slikt prosjekt. Vi samarbeider ohgså med Nordea som vil også være involvert i prosessen for å sørge for at en kjøper skal kunne klare å betjene kostnadene fremover. Her vil det også bli tilbudt økonomisk rådgivning. Dette for å sikre at kjøper skal få en best mulig inngang på boligmarkedet.

Les mer og søk på www.leieføreie.com