Frelsesarmeen

30.nov 2022

GOBB støtter Frelsesarmeen Gjøvik og Toten Korps, kirke og nærmiljøsenter.

Vi bidrar som grytevakter og i tillegg vil de ansatte hos oss i år avstå fra julegaven de normalt ville ha fått fra arbeidsgiver, og i stedet gi dette som en pengegave til Frelsesarmeen.

Vi har derfor i dag, overført kr. 10.000,- som en julegave fra de ansatte i GOBB.

Håper pengene kommer godt med i videre arbeid.

På bildet ser du vår Christin Ramstad i gågata på Gjøvik.

Heia Frelsesarmeen!