Gjør vinter´n lettere for renovatørene

7.nov 2023

Horisonts renovatører står overfor betydelige utfordringer i vintermånedene på grunn av de store og tunge kjøretøyene som er vanskelige å manøvrere på glatte veier og i snø. Til tross for disse forholdene strekker Horisonts renovatører seg langt for å fullføre sitt arbeid, men vinterstid medfører spesielle vanskeligheter.

For å hjelpe oss i vinter ønsker vi at du:

  • Sørger for at veien er framkommelig. Bor du langs privat vei, er det ditt ansvar.
  •  Sørger for at dunkene står maks ti meter fra vei.
  • Måker frem dunkene og sørger for at de kan trilles av Horisonts renovatører.
  • Setter håndtakene ut mot trilleretningen.

Hvis du har plassert avfallsbeholderne i et avfallshus, er det viktig at du fjerner snø og is foran dørene. Husk å strø rundt dunkene. Man kan legge spon, flis eller aviser i bunnen av beholderen for å unngå at avfallet fryser fast.

Hvis du ikke har måket frem dunken, den har fryst fast eller det er uforsvarlig glatt eller ikke brøytet, blir ikke avfallet tømt. Horisont tømmer ikke dersom det er fare for renovatørens helse og sikkerhet, fare for skade på renovasjonsbilen, fare for sikkerheten til folk som ferdes der vi kjører eller fare for skade på privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer med mer.

Når det er store snøfall, veldig kaldt eller ekstremt glatt, kan det oppstå forsinkelser. Horisont kan da hente avfallet sent på dagen eller dagen etter. Ved større forsinkelser varsles dette via SMS.

Horisont setter pris på din forståelse og tålmodighet dersom det skulle oppstå forsinkelser i avfallshentingen på grunn av glatte veier.

Takk for hjelpen!