GOBB og Betonmast vil utvikle sentrumstomt

Betonmast Eiendom og GOBB går sammen med Gjøvik Skofabrikk og utvikler tomt sentralt i Gjøvik.

20.feb 2023

Betonmast Eiendom har sammen med Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) inngått intensjonsavtale om utvikling av Storgata 24-26 sammen med Gjøvik Skofabrikk. Tomten øverst i Storgata i Gjøvik har et stort potensial for parkering, næringsarealer og bolig.

Prosjektet blir gjennomført av Betonmast Eiendom og GOBB og i samspill med entreprenørselskapet Betonmast Innlandet og Gjøvik Skofabrikk. Gjøvik Skofabrikk deltar aktivt i samarbeidet fram mot regulering og særlig med hensyn til utvikling av næringsarealer og sko-/idrettsmuseum. Partene skal nå starte på en mulighetsstudie på eiendommen.

Betonmast Eiendom og GOBB kan se tilbake på mange vellykkede samarbeidsprosjekter gjennom årene, blant annet utbyggingen på Vikenstranda, Bjørnsveen Panorama og på Lena. Også det nye prosjektet på den 3,5 dekar store tomta i Storgata i Gjøvik gjennomføres i samspill med entreprenøren Betonmast Innlandet.

– Vi er utrolig godt fornøyde med å ha landet denne avtalen med GOBB og Gjøvik Skofabrikk, uttaler Hans Jørgen Lundby, finansdirektør i Betonmast Eiendom. Vi ser store muligheter for å utvikle og løfte dette sentrale området øverst i Storgata i Gjøvik, også kjent som Brynsdalen. Sammen med våre arkitekter og Gjøvik Skofabrikk, og i samarbeid med Gjøvik kommune, gleder vi oss til å se hvilke muligheter dette kan gi for en ytterligere urbanisering av Gjøvik sentrum. Våre tidligere erfaringer med samarbeid med GOBB og Betonmast Innlandet gjør at vi føler oss trygge på at dette blir et spennende prosjekt som også vil komme byen og byens befolkning til gode. Samtidig er vi glade for at vi kan bidra til å ivareta historien rundt Gjøvik skofabrikk gjennom opprettelsen av et sko-/idrettsmuseum, avslutter Lundby.

– Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet sammen med Betonmast og Gjøvik Skofabrikk, sier Tom Søgård, adm dir i GOBB.  – Området er jo i samme kvartal som Farverikvartalet og en boligblokk her vil fullføre denne delen av sentrum på en fin måte. Samtidig gir dette kommunen nå en gyllen mulighet til å få realisert sitt lenge etterlengtede parkeringshus i sentrum. Kommunen har jo sjøl gjennom en omfattende analyse pekt på at dette er det beste stedet for et slikt sentralt parkeringsanlegg, sier Søgård som mener det er en vinn-vinn-situasjon for alle der vi kan kombinere parkeringsanlegg, boligblokk, næringsareal på gateplan øverst i Storgata og ikke minst et museum midt i sentrum. –  Gjøvik Skofabrikk har en utrolig flott historie og de har tatt vare på så mye av dette som virkelig bør komme offentligheten for øye, sier Tom Søgård i GOBB.

– Vi ønsker å utvikle tomteområdet slik at Gjøvik kan utvikle seg til å bli en mer «enhetlig» by, hvor et nytt tyngdepunkt øverst i Storgata balanseres mot tyngdepunktet rundt CC. Slik vil vi kunne få økt gjennomstrømning/vrimling av folk fra nederst til øverst i hovedgata vår, sier grunneier Kirsten Onsrud i AS Gjøvik Skofabrik. Vi gleder oss spesielt til planene om et nytt idrettsmuseum hvor Gjøvik Skofabrik kan presentere produkter, maskiner, bilder m.m. som viser utviklingen innenfor idrettshistorien fra ca. 1940 til 1990/2000 tallet, sier Kirsten Onsrud.

(Teksten er hentet fra pressemelding utsendt 20. februar).