GOBB Prisen

Juryen har plukket ut 3 kandidater som kan vinne GOBB Prisen på 50 000 kroner. Nå kan du være med og stemme på din kandidat!

28.mar 2022

Vi deler ut 50 000 kroner til en forening eller organisasjon som gjør en stor frivillig innsats i lokalmiljøet som de opererer i.

Vi takker for alle forslag til kandidater til GOBB Prisen.

Det kom inn 24 forslag på mange flotte kandidater og vi skulle ønske vi hadde mange priser og dele ut. Dere hadde alle fortjent en påskjønnelse.

Her er noen av de som tidligere har fått midler fra GOBB Prisen:

Kampen, Monsterhuset
Gatebarnas far
Sirius Øst
Puls – Ditt værested
Gjøvik Gårds venneforening
Fastlands Venner
Hunndalsforum
Korpus kor og dansegruppe
Åsløypas venner på Raufoss
Østre Toten Handicaptransport
Vind Idrettslag

Juryen har plukket ut tre kandidater i 2022:

Fotballgruppa Lynvingen tilknyttet SK Gjøvik-Lyn
Gatelaget Raufoss Fotball
Byhistoriegruppa i Gjøvik Historielag

Gratulerer til alle 3, dere er med videre med i konkurransen.

Det neste som skjer nå, er at det skal være en avstemming blant de tre kandidatene.

Du kan avgi din stemme:

HER!

Vi sprer snart det glade budskap på vår hjemmeside www.gobb.no, i nyhetsbrev til våre medlemmer og på Facebook. Her kan alle være med å stemme frem sin favoritt – så her er det bare å mobilisere for å få stemmer.

Kandidatene kan gjerne dele innlegg på egne sider og i sine kanaler for å sanke flest mulig stemmer.

Da denne avstemmingen er avsluttet, følger stemmepoengene med kandidatene inn i GOBBs generalforsamling. Der skal generalforsamlingsdelegatene også avgi sine stemmer som legges sammen med stemmene som allerede er avgitt . Årets vinner blir så kåret.

Kandidatene blir selv invitert til GOBBs generalforsamling den 28. april for å fortelle hvorfor man bør stemme på nettopp dem. På generalforsamlingen kan kandidatene stille med to deltakere.

Her er litt informasjon om de 3 kandidatene:

Fotballgruppa Lynvingen

Fotballgruppa Lynvingen, bilde lånt av Oppland Arbeiderblad.

Fotballgruppa Lynvingen, bilde lånt av Oppland Arbeiderblad.

Lynvingen består av ca 45-50 spreke karer i alderen 65 -90 år, med bakgrunn fra flere idrettsmiljøer i Gjøvik, men det er ikke noe krav – alle er hjertelig velkommen.

Ingen barn bør falle utenfor fellesskapet i SK Gjøvik Lyn på grunn av økonomi. Lagledere har ansvaret for å registre slike forhold, og søke om midler.
Vi har hatt flere tilfeller hvor Lynvingen har betalte medlemsavgifter, kjøpte inn fotballsko og treningstøy/bagger og overlevert bag med treningstøy til vanskeligstilte barn.

Ungdomsavdelingen/de yngste har fått tilskudd til fotballer, drakter og vant til minibaner
Cupdeltagelser har i flere år fått tilskudd fra Lynvingen.

Vi gir og har gitt midler til lyddempende tiltak i kafeteriaen og møbler og annet inventar til beste for alle brukere.

Billettører til hjemmekamper og oppsett av reklameskilt på hjemmekamper

Montering av seter på den nye betongtribunen.

Fotballgruppa Lynvingen. Bilde lånt av Oppland Arbeiderblad.

Lynvingen stiller Ca 40 mann til disposisjon for vakt og kontinuerlig rydding på Fastland, gjennom badesesongen medio juni – primo august. Dette gjøres i samarbeid med Gjøvik Kommune.
Foreningen har noe betalt, men det er beskjedent relatert til antall timer (ca 1050 timer) som nedlegges. Dugnadsinnsatsen er meget stor, for å skape trygghet og trivsel for Fastland sine besøkende.

Lynvingen tar vare på sine medlemmer. Hver mandag og onsdag er det tur i marka. Målet er å holde «gamle» kropper i fysisk brukbar form. Slik spares helsevesenet, får vi håpe.
I tillegg møtes gamlekara på Gjøvik stadion hver fredag. Kaffe og vaffel – til kr. 50,-. At det på møtene i snitt er 25-30 karer, tyder på at Lynvingen dekker et stort sosialt behov. Kafe/vaffeltjesten er organisert som dugnad, slik at pengene også her går inn til Lynvingens ungdomsarbeide.

Hver høst reiser vi på tur til en tippeligaklubb – finansiert av medlemmene selv gjennom egenbetalinger og dugnader ellers.

Teksten om Lynvingen fikk vi av Arild Johannessen, som er kasserer/styremedlem i Lynvingen. Takk skal du ha.

Gatelaget Raufoss Fotball

Gatelaget med Astrid.

Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Det bygges trygge rammer som gir utgangspunkt for varig endring.
Det begynte med gatelaget i Fredrikstad i 2011.

I 2015 ble Fotballstiftelsen etablert som paraplyorganisasjonen som organiserer Gatelagene i norske toppklubber. Da var syv klubber i gang. Ved inngangen til 2022 var 28 gatelag etablert i Fotballstiftelsen.
Raufoss Fotball ble innlemmet i Gatelagsfamilien 21. april 2021, før den tid hadde vi en grundig planleggingsprosess sammen med Fotballstiftelsen og rus/psykiatritjenestene i Vestre Toten, Gjøvik og Østre Toten.
Vi startet opp med tidligere landslagsspiller Jarl Andre Storbæk som hovedtrener og Tommy Fyhn som assistent-trener. Begge er erfarne og stødige med lang spiller og trenererfaring/utdanning, samt sosialpedagogisk kompetanse.

Vi har trent to ganger i uken, tirsdager og torsdager. Laget samles 11.15 for en kaffe og litt frukt. Trener deretter effektivt mellom 11.45-13.00. Etter trening er det varm mat på «Innsia», klubbhytta vår på Nammo Stadion.
Det har vært alt fra 6 til 17 spillere på trening. Vi har en stabil gjeng på 12-14 spillere som gjennom sesongen har møtt opp jevnt og trutt. Totalt har det vært 34 unike spillere innom i løpet av 2021, fire av disse har vært jenter hvor ei stort sett har møtt en gang i uka.

Spillerne har gjennom sesongen hatt en fantastisk utvikling! Mange hadde ikke trent på mange år når de møtte opp på trening. Flere som har møtt har hatt liten erfaring fra fotball.
Oppstartsåret ble litt preget av pandemien, men seriespillet kom endelig i gang midt i august. Østlandsligaen bestod av to puljer. Vi møtte Ham-Kam, Fredrikstad, Vålerenga, Stabæk, Moss og Lillestrøm. Fikk grisebank av Stabæk, slo Ham-Kam og Moss, og tapte knepent mot Lillestrøm, Vålerenga og Fredrikstad.

Fra turneringen i storhallen.

Vi arrangerte og deltok på Nasjonal turnering for Gatelag 30. november og 1. desember, med Raufoss Storhall som spillearena. Her deltok 24 lag fra hele landet. Vi spilte fem kamper og kom på en uoffisiell 15. plass i NM. En sterk prestasjon etter bare 7-8 måneder med trening. Tilbakemeldingen etter turneringen var overveldende positive, turneringen ble den største som har vært arrangert for gatelag noensinne, med over 400 spillere og trenere.

Mange har bidratt med at vi har bygget opp Gatelaget vårt på Raufoss. Frivillige har stilt opp og hjulpet til med skyss, matlaging, sosialt felleskap og alt mulig annet. Spillerne føler seg veldig godt ivaretatt og er stolte av å være en del av Raufoss Fotball! Flere er nå engasjert med dugnadsarbeid for klubben.
Vi ser fram til å utvikle oss videre, bygge felleskap og produsere rusfrie timer for våre spillere!

For tredje år på rad slo Gatelagene sine egne rekorder i 2021 – uansett hvilke tall du kikker på:
▪ Vi er nå 28 aktive gatelag (6 flere enn 2020)
▪ 1054 spillere ble registrert på trening (rundt 300 flere enn 2020)
▪ 96 kom ut i lønnet arbeid (43 flere enn i 2020)
▪ 35 begynte på skole / utdanning (1 flere enn 2020)
▪ 72 kom ut i arbeidstreningsprosjekter (28 flere enn i 2020)
Legger vi til at 2020 slo den forrige rekorden fra 2019 ganske så grundig, sier det mye om hvordan aktiviteten øker, kvaliteten styrkes og resultatene som oppnås rett og slett er eventyrlige!

Teksten om Gatelaget Raufoss Fotball fikk vi av Tommy Fyhn fra Raufoss Fotball. Takk skal du ha.

Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag

Toner fra Tunet på Gjøvik Gård.

Byhistoriegruppa er en selvstendig gruppa under Gjøvik Historielag. Vi jobber aktivt med Gjøviks byhistorie hvor vi tar for oss både gamle bilder og historien generelt.

Hver onsdag er en gjeng samlet i Kauffeldtgården, et møte som er åpent for alle. I den siste tiden har vi vært travelt opptatt med å katalogisere og digitalisere gamle Gjøvikbilder fra Leif Blichfeldt sin rikholdige samling. Gruppen er også en del av det som tidligere var Gjøvik gårds venneforening. Her har vi tatt på oss ansvaret for sommerens «Toner fra tunet» , en gratis konsert for alle som går over 11 lørdager i løpet av sommeren.

Resten av året, det vil si høsten og vinteren arrangerer vi «lørdagstreff» den første lørdagen i måneden. Dette foregår for det meste på «Byscena» tidligere bedehuset. Her blir det arrangert kåserier som tar for seg forskjellige temaer knyttet til Gjøvik.

Bygruppa samlet. Her er noen av de faste som møtes på Kauffeldtgården. Håvard Lervold, Knut Jørgen Hanssen, Dag Kløvstad, Bjørn Aamodt, Tor Arne Rudsengen, Edin Antonsen. Det har imidlertid kommet flere til i det siste.

I tillegg til dette arrangerer vi også byvandringer i de forskjellige bydeler utover sommeren og høsten. Årboka som kommer ut hvert år, er også et resultat av arbeid som blir gjort av våre medlemmer. Som en god tradisjon sørger vi for at Årboka blir gitt gratis til forskjellige institusjoner i Gjøvik, som skoler omsorgssenter o.l.

Alt dette arbeidet utføres på dugnad av våre medlemmer og alle arrangement er i utgangspunktet et lavterskeltilbud til alle, det vil si at alle arrangement er gratis.

Vi tror jo at vårt arbeid med historien er viktig også for de kommende slekter, og vi håper at vi i fremtiden kan ønske alle velkommen til et stort og flott bymuseum sentralt plassert i Gjøvik sentrum.

Teksten om Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag fikk vi av Håvard Lervold. Takk skal du ha.

Nå gjenstår det bare å stemme på den du syns skal vinne GOBB Prisen på 50 000 kr!

Du kan stemme på den du syns skal vinne GOBB Prisen 2022 HER!

Hvem syns du skal vinne GOBB-prisen på 50 000 kr?