GOBBs Miljøfond

29.sep 2023

Nå kan tilsluttede borettslag i GOBB søke om midler til bærekraftige tiltak fra vårt Miljøfond.

Borettslag kan søke om midler

Borettslag som er tilsluttet Gjøvik og omegn Boligbyggelag (GOBB) kan søke om midler fra Miljøfondet. Søknadsfristen er 1. november hvert år. Midlene kan også benyttes til GOBBs egne datterselskaper såfremt tiltaket tilfredsstiller fondets kriterier.

Miljøfondet skal bidra til gode klima- og miljøvennlige tiltak i borettslagene.
Tilskudd kan gis både til utredning og gjennomføring.

Miljøfondet ønsker spesielt å bidra med større beløp til realisering av «fyrtårnprosjekter» som kan fungere som eksempler og inspirasjon for andre borettslag.

KRITERIER FOR GOBB’s miljøfond

Søknadene vil vurderes opp mot disse kriteriene:

 • Fokus på miljøriktig innkjøp, materialbruk og gjenbruk.
 • Økt fokus på delingsøkonomi som en del av arbeidet med å løse klima- og naturkrisen
 • Redusert energiforbruk
 • Øker beboernes kunnskap og holdninger om grønne løsninger
 • Styrker borettslagets attraktivitet som et smart, grønt, framtidsrettet og bærekraftig bofelleskap.

Andre kriterier:

 • Tiltaket skal komme GOBB-medlemmene til gode
 • Det bevilges ikke midler til enkeltpersoner, jubileumsfeiring eller andre sosiale samlinger, normalt vedlikehold eller til drift
 • Det bevilges ikke midler til prosjekter som er ferdigstilt før søknad sendes.
 • Borettslagene må ha gjennomført tiltaket før midler overføres fra fondet.

Dette er eksempler på tiltak det kan søkes støtte til

 • Etterisolering / energieffektiviseringstiltak
 • Utredning/kartlegging knyttet til klima og miljø
 • Strømproduksjon via solenergi
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg
 • Tiltak knyttet til gjenbruk og/eller ombruk
 • Bedre renovasjonsløsninger

Miljøfondet har en jury bestående av

 • Lars Braastad, styreleder GOBB
 • Tom Søgård, adm dir GOBB
 • Erik Tangen, seniorrådgiver GOBB
 • Nina K. Ødegaard, teknisk rådgiver/bygningsingeniør GOBB
 • Sturla Hammer, miljørådgiver