Helse, miljø og sikkerhet.

23.feb 2022

Helse, miljø og sikkerhet er viktig. Styret i et boligselskap har ansvar for å innføre, og gjennomføre internkontroll, i henhold til myndighetenes krav. Dette innebærer blant annet at styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealene og felles installasjoner. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del av styrets arbeid.

Les mer om hva som er viktig å passe på.