Hva tenker Bjørn Iddberg om GOBB?

Vi tok en prat med tidligere ordfører Bjørn Iddberg, i forbindelse med GOBB sitt 75 års jubileum.

1.mar 2022
Bjørn Iddberg

GOBB – helt avgjørende
for utviklingen i Gjøvik!

– Store byområder preges av utbyggingen til Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Selskapet har vært helt avgjørende for regionens utvikling, og jeg er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi hadde i min tid som ordfører.
Bjørn Iddberg satt i tre perioder i ordførerstolen, og er ikke sen om å betrakte disse årene som den rikeste tiden i livet sitt.

– Ja, det var en veldig interessant, meningsfylt og fremfor alt lærerik tid, sier gamle-ordføreren da vi møter han i de flunkende nye lokalene til GOBB. Vi har invitert til en uformell prat og litt mimring over en god kopp kaffe, og Bjørn er ikke sen om å skru tankene tilbake i tid. Hukommelsen har det aldri vært noe galt med, og fortsatt er 67-åringen svært samfunnsengasjert og opptatt av utviklingen i byen sin. Og som dere skjønner, – han er ikke sen om å plassere Gjøvik og Omegn Boligbyggelag som en helt sentral aktør i dette bildet.

Stor betydning

– Jeg vil si det så sterkt som at GOBB har vært av helt uvurderlig betydning. Tenk hvor mye de har skapt, – tenk hvilket preg de har satt på sentrale bydeler og tenk hvilken rolle de har for alle sine medlemmer. Se bare på Sørbyen, – utviklingen i hele denne bydelen skal GOBB ha æren for, sier Bjørn og ivrer spesielt for å rose selskapets formål.
– Ja, formålet med å bygge, utvikle og forvalte boliger ligger mitt hjerte nær. Sjølsagt må alle virksomheter tjene penger, men det er ikke profitten som er satt i høysetet. GOBB setter først og fremst søkelyset på å bygge og forvalte boliger for sine medlemmer. Den rollen som viktig samfunnsaktør er gull verdt for byen og kommunen.

Bjørn Iddberg satt i tre perioder i ordførerstolen på Gjøvik.

Bjørn Iddberg satt i tre perioder i ordførerstolen på Gjøvik.

Så ryddige

– Du hadde gleden av å samarbeide tett med GOBB som ordfører. Hva tenker du spesielt på fra den tiden?
– Jeg hadde fine år fra 1995 til 2003 som styremedlem i boligbyggelaget. Foruten det jeg har nevnt som samfunnsaktør og by-utvikler er det to ting som slår meg. Folka der var så ryddige. Jeg tenker først og fremst på sakspapirene, – de ble alltid presentert på eksemplarisk vis innenfor kategoriene vedtakssaker, orienteringssaker og drøftingssaker. Det likte jeg veldig godt, – så godt at jeg adopterte denne ordningen inn i mine egne utvalgsmøter. Det andre jeg satte pris på var styreseminarene i regi av selskapet. De ble alltid gjennomført på en god måte med en passe kombinasjon av faglig innhold og sosialt samvær. GOBB skjønte betydningen av at folk må trives sammen for å gjøre en god jobb, og jeg tenker at disse seminarene var det beste eksempelet på akkurat det.

Bjørn Iddberg på fotballbanen.

Bjørn Iddberg på fotballbanen.

Beste minne

Bjørn har mange gode minner og fine opplevelser fra tiden i ordfører-stolen, og kan være stolt over mye av det han fikk til sammen med sine kollegaer i 12-årsperioden fra 2007 og frem til 2019. Vi kan blant annet nevne noen konkrete ting som etableringen av NTNU, opprustningen av bygata, utviklingen av parkområdet og utbyggingen av viktige industribygg. Men, det er den langsiktige jobben med å utvikle BYEN som BY som sitter igjen som hans største opplevelse og beste minne.
– Jeg tenker spesielt på det såkalte ATP-prosjektet, – et areal og transportplanleggingsprosjekt med formål om å utvikle byen ned mot Mjøsa. Dette initierte vi allerede i 2008 og det endte opp med et tre-parts forpliktende samarbeid mellom Vegvesenet, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune over to 5-årsperioder. For Vegvesenet ble pilotprosjektet en del av samfunnsoppdraget, og jeg er stolt over at vi fikk til dette. Det seneste resultatet av dette samarbeidet er fornyelsen av Strandgata i disse dager.

Trives som pensjonist

– Savner du jobben?
– Jeg må svare nei på det. Ordførerjobben er svært interessant og givende, men krever deg fullt og helt. Motivasjonen for å fortsette var ikke tilstrekkelig til stede, og nå stortrives jeg som pensjonist sammen med kona Mette. Jeg har tid til å dyrke private interesser, og det er ikke så nøye om jeg sitter lengre oppe om kvelden for å lese en bok eller følge med på en spennende TV-serie. Snekring og annet hobbyarbeid ligger mitt hjerte nær, og nå kan kona og jeg kose oss med forefallendt arbeid på hyttene ved Randsfjorden og på Synnfjellet. Vi liker også å reise, og pakker kofferten så snart vi har en mulig.

Fiske som lidenskap

– Vi har hørt at du er i overkant ivrig på sportsfiske?
– Jeg vil nesten si at jeg er «tullete» på den fritidsinteressen. Ja, det er en lidenskap, og jeg kan ikke tenke meg en bedre «arena» for rekreasjon og gode opplevelser. Sportsfiske har jeg drevet med helt siden jeg tuslet langs Dokka-elva som smågutt, og gleden over å rusle langs elvekanten med fiskestanga har ikke avtatt med årene.

Gratulerer!

Sier Bjørn Iddberg. Som stiller seg i køen blant gratulantene til GOBB sitt 75-årsjubileum. Som mener at jubilanten har fulgt med i tiden med sitt fornuftige syn på en fremtidig utvikling. Som påpeker at GOBB er en storveis institusjon og en viktig samfunnsaktør. Og som gleder seg stort over at selskapet har flyttet inn i tidsriktige og flotte lokaler midt i Gjøvik.

Intervjuet ble gjort av dyktige Frode Dalseng, på vegne av GOBB.

Tusen takk Bjørn Iddberg for at du stilte opp!