Hvem skal vinne GOBB-prisen på 50 000 kr?

Du kan være med og bestemme.

28.feb 2022
Hvem syns du skal vinne GOBB-prisen på 50 000 kr?

Det er sikkert mange frivillige foreninger og organisasjoner som fortjener 50 000 kroner, men nå har DU muligheten til å bestemme hvem som skal få disse pengene fra GOBB. Vi lurer på hvem du syns skal vinne GOBB-prisen på 50 000 kr?

For en del år siden etablerte vi GOBB-prisen, en pris på 50 000 kroner som vi hvert år deler ut til en forening eller organisasjon som gjør en stor frivillig innsats i lokalmiljøet som de opererer i.

Her er noen av de som tidligere har fått midler fra GOBB-prisen:

Kampen, Monsterhuset
Gatebarnas far
Sirius Øst
Puls – Ditt værested
Gjøvik Gårds venneforening
Fastlands Venner
Hunndalsforum
Korpus kor og dansegruppe
Åsløypas venner på Raufoss
Østre Toten Handicaptransport
Vind Idrettslag

Nå oppfordrer vi igjen våre medlemmer til å komme med forslag på en forening/organisasjon som du mener har gjort seg fortjent til noen ekstra kroner for sitt gode frivillige arbeid.

Forslag sendes på epost til: gobb@gobb.no

Gi en kort begrunnelse for hvorfor du mener at din kandidat bør vinne.

Frist for innsending av kandidater er 15. mars.

Styret i GOBB vil så plukke ut 3 finalekandidater som medlemmene i GOBB kan stemme på.

Finalekandidatene blir så presentert på GOBBs generalforsamling 28. april.

Her vil deltagerne gi sine siste og avgjørende stemmer på hvem de mener bør vinne GOBB-prisen på 50 000 kr.

Send ditt forslag til oss på epost: gobb@gobb.no