Vi skal gjøre Gjøvik grønnere!

14.sep 2023

– Alle snakker om miljø, klima og bærekraft, men dessverre er det ikke alle som velger å
gjøre noe med det. Kostnadene forbundet med klimatiltak og renovasjon øker enten vi
snakker på kommunalt, borettslags eller beboer nivå.
Med dette som bakgrunn har Gjøvik og omegn Boligbyggelag (GOBB) og Horisont Miljøpark
IKS inngått et samarbeid for å fremme konkrete tiltak, bærekraftige initiativer og
miljøvennlige avfallsløsninger på boligprosjekter i Gjøvik-regionen.
Vi har allerede startet samarbeidet, og vi har klare mål og store ambisjoner. For å sikre at vi
tar de rette skrittene, setter vi i gang analyser av avfall fra utvalgte borettslag og starter med
kunnskaps- og holdningsundersøkelser blant GOBBs medlemmer. Dette gir oss verdifull
innsikt og veileder oss i våre fremtidige handlinger.
Det er vår felles interesse at GOBBs medlemmer og beboere blir flinkere på resirkulering,
gjenbruk og kildesortering. Ikke bare reduserer det mengden avfall som sådan, men vil også
bidra til mindre ressursbruk ved avfallsinnsamling og håndtering, samt øke mulighetene for
kostnads-besparelser. Noe som på sikt også vil komme ikke bare GOBBs medlemmer til
gode, men også hele Gjøvik-regionens befolkning til gode.
Vårt første mål er å forsyne GOBB-medlemmene med relevant informasjon og regelmessige
påminnelser om måter de kan gjennomføre flere og bedre miljøvennlige vaner i hverdagen.
Horisont Miljøpark er ansvarlig for avfallshåndtering og miljøtjenester i bl.a. Gjøvik-regionen
og GOBB er med sine 170 borettslag og 10 500 medlemmer er en stor bruker av Horisont
sine tjenester – og den aktøren som enklest når ut til flest brukere.
– Vi er svært fornøyde med denne muligheten til å samarbeide med GOBB for å fremme
bærekraftige initiativer i Gjøvik-regionen. Dette partnerskapet vil ikke bare tillate oss å bidra
til mer effektivitet og forbedringer for borettslagene og deres beboere, men det vil også gi
oss verdifull erfaring som kan hjelpe oss med å forbedre avfallshåndteringen i hele vårt
tjenesteområde, sier daglig leder i Horisont Miljøpark IKS, Tove Flobergseter.
For GOBB er det viktig og riktig å sette fokus på miljø og bærekraft – ikke bare fordi dette er
viktig i seg selv – men et sterkere miljøfokus vil kunne bidra med å holde kostnader nede i
hele verdikjeden fra nybygg gjennom daglig drift og bruk til renovering og eventuelt
sanering.
– Vi har lenge jobbet med å få med flere på samarbeid i Gjøvik-regionen, men foreløpig er
det bare Horisont som har sett mulighetene dette gir. Og med bakgrunn i det vi har gjort så
langt ser vi virkelig frem til å jobbe sammen med Horisont. Vi tror sterkt på at det å involvere
styrer, beboere, partnere og leverandører i hvordan vi sammen med Horisont kan gjøre
konkrete tiltak vil skape bedre bomiljø, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er vårt
mål å skape boliger som er trygge og gode for både beboere og miljøet, for som vi sier
«hjemme er best», sier administrerende direktør i GOBB, Tom Søgård.
Samarbeidet mellom Horisont Miljøpark IKS og Gjøvik og omegn Boligbyggelag representerer
et positivt skritt mot en mer bærekraftig fremtid for Gjøvik-regionen. Begge organisasjonene
ser frem til å dele mer informasjon om konkrete prosjekter i nær fremtid.