Hvordan melde skader i boligselskaper?

Skadesaker meldes til GOBB v/ Nina Tveit, e-post nina.tveit@gobb.no eller på telefon i vår åpningstid, tlf 917 03 881.

På kveld og helg, ved akutt skade, meldes det direkte til Gjensidige Forsikring på telefon  91503100. Oppgi boligselskapets navn, forsikringsnummer og at dere er i GOBBs portefølje. På første virkedag meldes skaden også til GOBB som beskrevet ovenfor, slik at vi så snart som mulig kan koordinere mot Gjensidige. Skade som ikke krever umiddelbare strakstiltak meldes GOBB første virkedag.

Husk at skadesak må i hovedsak meldes av styreleder.

Skadedyrbekjempelse 

Forsikringen hos Gjensidige inkluderer også vilkår for skadedyrbekjempelse. Beboere melder skadedyrangrep til styreleder, som så melder dette direkte til Norsk Hussopp Forsikring som iverksetter tiltak og inspeksjon / bekjempelse der dette er nødvendig. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring, telefon 22 28 31 50, e-post: skade@hussoppen.no, web: www.hussoppen.no