23 % av restavfallet kastes feil!

12.jan 2024

Nesten en fjerdedel (23 %) av det vi kaster i restavfalls-dunken hører ikke hjemme der!

Det viser en plukkanalyse vi har gjort sammen med Horisont. Som en del av Klimakampen har vi hos noen få utvalgte borettslag gått gjennom og sortert søppel som er kastet i de forskjellige beholderne og analysert innholdet.

23 % av innholdet (se bilde under) som var kastet i restavfallsbeholderen hører ikke hjemme der. Det som oftest gikk igjen og som IKKE er restavfall er papir, mat, plast, glass/metall og noe farlig avfall som f eks batterier.

I beholderen for papir viser analysen at det er 15 % av innholdet som er feilsortert. Her er det brun papp , brunt papir og pizzaesker med matrester som er kastet feil (se bilde under, haugen til høyre hører ikke hjemme i papirbeholderen).

Hvis du lurer på hvordan du skal sortere søppel så kan du enkelt finne ut det på vår hjemmeside. Der finner du et felt der du skriver inn hva du skal sortere og du får opp en god veiledning.

På bildet under ser du hvordan dette ser ut på vår hjemmeside. Klikk på bildet så kommer du rett inn.