Gi brukte batterier et nytt liv

6.mar 2024

Du trenger ikke være en duracellkanin for å orke å gjenvinne batteriene dine. Alle butikker som selger batterier skal ta imot disse, sånn at du kan fikse batterireturen i en fei, mens du egentlig skal fikse melk og brød.

Gjenvinning > utvinning

Når batteriene gjenvinnes, kan materialene de består av brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink, og det har blitt beregnet at vi vil gå tom for sink innen 2032, hvis vi fortsetter å utvinne like mye som vi gjør i dag. Litiumbatterier inneholder det sjeldne og problematiske mineralet kobolt. Halvparten av all kobolt finnes i Kongo, et land som herjes av borgerkrig og uro, og jakten på kobolt bidrar til de interne konfliktene i landet. Jo mer kobolt som gjenvinnes, jo mindre kobolt trenger vi å tilføre til kretsløpet.
Leverer du batteriene dine til gjenvinning, sørger du for at sinken og kobolten som allerede er tatt ut gjenbrukes gang på gang, og at vi tar bedre vare på ressursene våre.

Er det miljøgifter i batteri?

Det finnes mange ulike typer batterier, som små batterier i klokker og større batterier i kjøretøy, og alle er ikke miljøskadelige. I dag er tungmetallene fjernet fra vanlige husholdningsbatterier, så de ikke lenger er miljøskadelige, men de skal likevel leveres til gjenvinning for at materialene skal kunne brukes om igjen. Noen batterier er miljøskadelige, og disse kan inneholde tungmetallene kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Disse stoffene er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og hvis de kommer på avveie kan de gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker. Det er svært viktig at miljøskadelige batterier blir levert inn, så du kan være sikker på at miljøgiftene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Batterijakten

Fra 4. til 24. mars arrangerer Miljøagentene Batterijakten 2024, en spennende klassekonkurranse for fjerdeklassinger. Formålet med Batterijakten er å oppmuntre elevene til å samle inn brukte batterier og sørge for at de blir riktig gjenvunnet, i stedet for å ende opp i søpla eller naturen. Som en del av konkurransen kan det hende at fjerdeklassinger kommer hjem til dere for å samle inn brukte batterier. Derfor kan det være lurt å ha batteriene klare i tilfelle. https://www.hiks.no/nyhetsarkiv/bli-med-pa-batterijakten-2024 Her kan du lese mer om Batterijakten.

Lever på butikken eller på miljøstasjonene

Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så derfor kan batterier som feilaktig havner i restavfallet være en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under avfallstransporten og på gjenvinningsanlegget. Derfor bør du unngå å samle opp store mengder batterier, teipe
polene på batteriene du har samlet opp, og sørge for å regelmessig levere batterier til nærbutikken eller på Horisonts miljøstasjoner. Det er enda enklere å levere inn gamle batterier enn det er å kjøpe nye. Alle som selger nye batterier er pliktige til å ta imot gamle batterier, og på matbutikken har de gjerne en liten miljøstasjon hvor du kan levere andre ting til gjenvinning også, som lyspærer og småelektronikk.