GOBB Akademiet

12.aug 2023

Digitale kurs for beboere og tillitsvalgte

GOBB har utarbeidet et akademi for deg som er
styremedlem eller beboer. Her kan du gjennomføre
små og korte leksjoner for å kunne styrke
kunnskapsnivået på det å lede eller å bo i et
borettslag/sameie.
Vi har delt opp Akademiet i Styreskolen og Beboerskolen,
og det er din rolle hos et borettslag/
sameie som vil bestemme hvilke kurs du har tilgang til.
Styreskolen gir alle styremedlemmer mulighet til
å bli enda tryggere i sin jobb og inneholder blant
annet leksjoner om mislighold blant beboere,
økonomi, HMS, konflikthåndtering og portalbruk.
Beboerskolen gir deg leksjoner om beboerens
rettigheter og plikter, styrets rolle, felleskostnader
og utleie av bolig.
Det har i skrivende stund blitt gjennomført over
10.000 leksjoner blant beboere og styremedlemmer
som er tilknyttet GOBB, og leksjonene
våre har en gjennomføringsgrad på hele 96%.
Dette sier oss at GOBB Akademiet er en informasjonsformidling
som fungerer godt og som våre
medlemmer ser nytten av. Vi anbefaler alle som
ikke har sjekket ut GOBB Akademiet om å gjøre
det i dag.
Alle leksjoner på GOBB Akademiet er helt gratis
for alle, alltid, og en leksjon tar kun få minutter å
gjennomføre. Leksjonene finner du på Min side,
Styreportalen eller på hjemmesidene til GOBB,
og kan gjennomføres på både PC, mobiltelefon
eller nettbrett.

Ta kontakt med Dag Otto Jostad (bildet) hos oss hvis du vil ha mer informasjon.