Det er trygt å eie bolig i borettslag

12.aug 2023

Alle borettslag som er tilsluttet GOBB er med i en sikringsordning som gjør at man
aldri kommer i den situasjonen at andelseierne trenger å være bekymret for om sine
naboer betjener sine månedlige felleskostnader eller ikke.

Av Erik Tangen, seniorrådgiver GOBB
Sikringsordningen innebærer at borettslaget
er forsikret mot et eventuelt tap som
følge av at en eller flere andelseiere ikke
klarer å betjene sine forpliktelser.
Dette er en stor trygghet for alle som bor i
borettslag i en periode hvor rentene er på
vei opp og det generelle kostnadsnivået er
relativt høyt.
I tillegg til at man har en sikring mot et
eventuelt tap, har man også en finansieringsordning
som gjør at borettslaget
uansett om alle har betalt felleskostnaden
eller ikke, får summen av de månedlige
felleskostnadene inn på sin konto hver
måned.
Om noen ikke betaler sine felleskostnader
til rett tid, vil det altså ikke påvirke borettslagenes
likviditet. Veldig trygt for styret
med en sånn ordning når de skal styre
økonomien i borettslaget.
Med disse ordningene fjerner man en
risiko som også gjør at verdien på boliger
som er med i en sånn ordning, utvikler seg
positivt. Det er lett å anta at i perioder hvor
familienes økonomi er mer presset, så vil
verdien av slike sikringsordninger bare øke.

Ta godt vare på
styret i boligselskapet
ditt.

Et borettslag eller et sameie har
plikt til å ha et styre. Ikke rent
sjelden er det vrient å få alle verv
på plass. Noen opplever kanskje at
man ikke kommer ut av et verv fordi
det ikke er noen til å overta.
Alle som gjør en viktig og ansvarsfull
jobb på vegne av et fellesskap
bør derfor applauderes. Så stell
godt med styret, ikke kun vær opptatt
av hvilke krav som kan stilles
til styret, men hva vi kan gjøre for å
bidra og gjøre jobben til styret enklest
mulig. Et godt miljø er ikke kun
et styreansvar, det er alles ansvar.